nuod No Comments

Ethias NV zal AG Insurance vervangen vanaf 2024.

Sinds enkele jaren biedt de FOD Financiën zijn werknemers en hun gezinsleden de mogelijkheid om in te tekenen op een groepsverzekering voor hospitalisatie en geneeskundige verzorging. Het toetreden tot deze groepsverzekering is uiteraard facultatief.

Het huidige contract voor de hospitalisatieverzekeringen dat afgesloten werd met AG Insurance sluit af op 31 december 2023. Het nieuwe contract voor de periode 2024-2029 werd afgesloten met ETHIAS NV en begint op 1 januari 2024.

De aanvragen voor terugbetaling van zorgprestaties tot 31 december 2023 (datum van de behandeling/prestaties) moeten wel nog worden verzonden naar AG Insurance.

Vanaf 1 januari 2024 worden alle bestaande klanten automatisch overgedragen naar het nieuwe collectieve contract (verdere richtlijnen en informatie volgen later).

Let op: de premies voor hospitalisatieverzekeringen zullen in 2024 sterk stijgen voor de uitgebreide formule.
Terwijl er een lichte daling zal zijn in de premies voor de basisformule, zal de stijging €87,16 of 41,5% bedragen voor de uitgebreide formule in 2024 voor hoofdverzekerden en nevenverzekerden (tot 66 jaar).

Dit zijn de bedragen voor 2023 (AG Insurance) en 2024 (Ethias NV):

 

2023 2024
Categorie Basisformule
(2 of meer bedden)
Uitgebreide formule

(1 bed)

Basisformule
(2 of meer bedden)
Uitgebreide formule

(1 bed)

Actieve hoofdverzekerden zonder onderscheid in leeftijd 56,21 € 210,08 € 53,19 € 297,24 €
Niet-actieve hoofdverzekerden tot en met 66 jaar (partners en gepensioneerden tot en met 66 jaar, kinderen en kleinkinderen vanaf 25 jaar) 56,21 € 210,08 € 53,19 € 297,24 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden van 67 tot en met 71 jaar (partners en gepensioneerden vanaf 67 jaar tot en met 71 jaar) 224,83 € 735,28 € 123,94 € 706,21 €
Niet-actieve hoofdverzekerden vanaf 72 jaar 337,24 € 997,86 € 177,13 € 1009,29 €
Kind waarvoor men kinderbijslag geniet 19,67 €  73,52 € 14,36 € 81,84 €
Kind tot en met 24 jaar waarvoor men

geen kinderbijslag meer geniet, maar dat nog op het adres van de hoofdverzekerde gedomicilieerd is

19,67 €  73,52 € 53,19 € 297,24 €

Ter herinnering: sinds 2021 en na een herhaaldelijk verzoek van de NUOD is de tussenkomst van de FOD Financiën in de basishospitalisatieverzekeringspremie verhoogd van 75% naar 100%.

Zoals voorheen zal deze tussenkomst zowel voor de basisformule als voor de uitgebreide formule gelden (dit betekent dat voor een werknemer van de FOD Financiën het bedrag dat moet worden betaald om van de uitgebreide formule te kunnen genieten, wordt verminderd met het bedrag van de basisformule).

Op te merken valt dat de FOD Financiën met de verlaging van de premies voor de basisformule bespaart… in tegenstelling tot het personeel dat voor het uitgebreide formule heeft gekozen.

En toch, zoals uit alle enquêtes blijkt, zijn extralegale voordelen heel belangrijk om personeel aan te werven en te behouden. Op 29 oktober meldde een artikel in de krant Le Soir bijvoorbeeld dat:

  • 65% van de werkgevers biedt hun werknemers een hospitalisatieverzekering aan;
  • tandartsverzekering (65%) en Ambucare verzekering (49%) behoren tot de top 10 van extralegale voordelen die werknemers wensen naast hun bestaande voordelen.

Het wordt tijd dat de federale regering aan boord komt.

Daarom pleit de NUOD ervoor dat de werkgever 100% bijdraagt aan de premie van de hospitalisatieverzekering voor de uitgebreide formule.
Er zou ook een bijdrage moeten zijn voor meeverzekerde en gepensioneerde personeelsleden.

Voor meer informatie over het nieuwe groepscontract van Ethias.