nuod No Comments

Basisprincipes

Vanaf 1 januari 2024 krijgen personeelsleden van de FOD Financiën nominatieve elektronische maaltijdcheques.

Voor wie?

Statutaire personeelsleden, stagiairs en contractuelen die geen forfaitaire maandelijkse verblijfsvergoeding ontvangen.

Hoeveel ?

WAARDE VAN EEN MAALTIJDCHEQUE

6 €, waarvan:

  • 1,09 € ten laste van het personeelslid, af te houden van het loon van de lopende maand;
  • 4,91 ten laste van de werkgever.

Maaltijdcheques vormen een netto-vergoeding die vrijgesteld is van sociale bijdragen en belastingen.

AANTAL MAALTIJDCHEQUES

  • In principe geldt: één maaltijdcheque per aangevatte werkdag.
  • Bijzonder geval: voor personeelsleden met een specifieke arbeidspatroon (bv. continudienst):aantal maaltijdcheques = (aantal gepresteerde uren op de maand)/(aantal uren per dag)
Wanneer?

De maaltijdcheques worden toegekend voor de prestaties van de voorbije maand. Elke maand krijg je dus maaltijdcheques van de voorgaande maand op basis van de in PersoSelfService ingevoerde en goedgekeurde prestaties, alsook eventuele herberekeningen van voorgaande maanden (indien bepaalde prestaties of afwezigheden laattijdig werden ingegeven of goedgekeurd).

Voor een correcte berekening van het aantal maaltijdcheques is het dus essentieel dat alle verloven en afwezigheden worden ingevoerd in PersoSelfService.

Praktische gegevens

Er wordt een nominatieve elektronische kaart (Pluxee Card) naar je huisadres gestuurd dat je hebt ingevoerd in PersoSelfService onder “Mijn persoonlijke gegevens” (controleer zo snel mogelijk of dit adres up-to-date is om je kaart op tijd te ontvangen).

Je ontvangt je eerste maaltijdcheques eind februari 2024.

De NUOD – Sector Financiën stelt momenteel een brochure op over de toekenning van maaltijdcheques. Daarin vind je nog veel meer details. Zodra deze brochure gepubliceerd wordt, zal ze beschikbaar zijn op onze website.