nuod No Comments

Geen oplossing in zicht…

Op Bierset wordt de geplande hervorming van de werktijden in ploegendienst nog steeds afgewezen door het personeel.

Het zal de arbeidsomstandigheden en het welzijn op het werk van veel douanebeambten die in opeenvolgende shifts werken, verslechteren.Het zal de bestaande werktijden afbreken en extra pauzes opleggen, vooral in het weekend. Het bedreigt de gezondheid en het evenwicht tussen werk en privéleven van deze medewerkers.

Helaas houden de autoriteiten voet bij stuk en lijken ze geen openheid van zaken te geven over deze kwestie.

Namens haar leden en het personeel van Bierset eist de NUOD:

  • behoud van de huidige dienstregeling met 18 pauzes van 8.06 uur op weekdagen en 11 uur/12 uur in het weekend;
  • handhaving van de huidige berekening van werktijden
  • het behoud van de verschillende diensten DA1 – DA2 zoals nu (volledige bewapening is niet nodig in DA1, lichte bewapening is voldoende);
  • een flexibele interpretatie van het beginsel van “50 zwevende uren”
  • de “onmiddellijke” mogelijkheid voor personeel om diensten te verlaten in het geval van een hervorming van de dienstregeling.

We kunnen ook niet akkoord gaan met de vragen over de boekhouding van de pauzes van de ploegenarbeiders en de dreigementen over hun vergoedingen.

De douaniers vragen om schriftelijke toezeggingen met betrekking tot deze eisen. In ruil daarvoor verbinden de medewerkers zich ertoe oplossingen te zoeken om de pauzes op te vullen wanneer er een personeelstekort is.

Er ligt een voorstel om een derde dienst op te richten. Wij zijn hier niet tegen, op voorwaarde dat de huidige diensten niet worden verstoord en dat het personeel op vrijwillige basis aan deze dienst wordt toegewezen.

We zouden ook graag van de autoriteit de werklast, de key performance indicator (KPI), het aantal vluchten en het tonnage van goederen verkrijgen.

We wijzen erop dat er al jaren een planningstool wordt beloofd.

En laten we niet vergeten dat er beloften aan ploegendienstmedewerkers over pensioenen (preferentiële tantièmes) zijn gedaan die niet werden nagekomen.

Een sociaal overleg is aan de gang. Een bemiddelaar van de FOD Werkgelegenheid werd aangesteld en de eerste uitwisselingen tussen de partijen zijn begonnen. We houden u op de hoogte van de vooruitgang.