nuod No Comments

Het verwijst in het bijzonder naar het rapport 2022 van de Federale Ombudsman.

Dit verslag, getiteld Inzetten op toegankelijkheid, bekritiseert een aantal uitgekozen openbare instellingen die slecht scoren op het gebied van toegankelijkheid, in het bijzonder de FOD Financiën.

In dit nummer van de Flash wordt ook aandacht besteed aan de situatie van de AA Fiscaliteit (Basket) en de Douane (berekening van uitkeringen voor shifters – afschaffing van de verblijfsvergoeding, enz.).

Je vindt er ook andere artikelen.

Om deze Flash te raadplegen, logt u in met uw persoonlijke identificatiegegevens (als u ze niet kunt vinden, stuur een e-mail naar info@nuod-financien.be) en vervolgens klikt u op de omslag :