nuod No Comments

Nog steeds geen antwoord op onze brief…

De AA Fiscaliteit overweegt het “basket”-systeem uit te breiden naar alle operationele taken. Dit “basket”-principe bestaat uit de automatische toewijzing van taken aan de “meest geschikte” ambtenaar en dit volgens bepaalde criteria.

Ter herinnering, de NUOD heeft een volledig dossier (17 pagina’s lang!) gestuurd naar de verantwoordelijken van de AA Fiscaliteit, met daarin de vele opmerkingen en vragen van onze leden.

Helaas hebben we geen antwoord ontvangen.

Op 21 september hebben we een ontmoeting met de hoofden van de AA Fiscaliteit. We hopen dan eindelijk meer informatie te krijgen.

Je vindt onze brief en meer details over deze kwestie: HIER