nuod No Comments

Een brief van 17 pagina’s werd verstuurd naar de verantwoordelijken van de AA Fiscaliteit.

We hebben het u al vaker verteld: de AA Fiscaliteit overweegt het “basket”-systeem uit te breiden naar alle operationele taken.

Dit “basket”-principe bestaat uit de automatische toewijzing van taken aan de “meest geschikte” ambtenaar en dit volgens bepaalde criteria.

Daarom nam de NUOD begin april 2023 contact op met de verantwoordelijken van de AA Fiscaliteit. Het doel van deze brief was het organiseren van een vergadering om de zorgen te bespreken die verbonden zijn aan de veralgemening van het Basket-systeem binnen de AA Fiscaliteit.

Wij vinden het belangrijk dat de ambtenaren op het terrein worden geraadpleegd bij de uitrol van dit systeem. Door naar de betrokken personeelsleden te luisteren, kan men veel valkuilen vermijden, beter anticiperen op problemen en een efficiëntere en effectievere hervorming tot stand brengen. Zoals de NUOD in het verleden reeds meermaals aankaartte zullen deze wijzigingen altijd beter aanvaard worden wanneer het betrokken personeel bij de totstandkoming geraadpleegd wordt.

Na verschillende herinneringen werd uiteindelijk een vergadering gepland op 4 juli 2023. Deze bijeenkomst werd echter uitgesteld tot 21 september 2023, dat wil zeggen bijna 6 maanden na ons verzoek.

De NUOD betreurt dit uitstel en de vertraging met betrekking tot het organiseren van deze bijeenkomst.

Het is des te betreurenswaardiger en moeilijk te begrijpen dat tijdens de eerste Teams-presentaties die in juni jl. voor het personeel werden georganiseerd, werd aangegeven dat er in september nieuwe presentaties zouden worden georganiseerd om de definitieve, voltooide versie van de Basket-implementatie te bespreken.

Ter herinnering, de tussenkomst van de NUOD is constructief en positief bedoeld. Ons doel is niet om het Basket-systeem of de automatisering van dossiertoewijzing principieel af te wijzen, maar om ervoor te zorgen dat wanneer dit systeem wordt geïmplementeerd, dit op de meest optimale manier gebeurt, waarbij de ongemakken worden geminimaliseerd en dat de kennis en ervaring van de medewerkers worden gerespecteerd. Dit is belangrijk voor de motivatie van de personeelsleden en hun steun voor het systeem.

We vonden het belangrijk dat alle opmerkingen die we over dit onderwerp ontvingen in overweging werden genomen en dat er naar oplossingen werd gezocht… zelfs vóór de lancering van Basket.

We wilden dus een constructief debat, een echte uitwisseling van ideeën en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen en antwoorden in het belang van iedereen (de administratie en het personeel).

Gezien de tijd die nodig was om de vergadering te organiseren, betreuren we het dat deze wens duidelijk niet gedeeld werd, of op zijn minst dat onze constructieve aanpak niet begrepen werd.

Om deze reden heeft de NUOD een volledig dossier (17 pagina’s lang!) gestuurd naar de verantwoordelijken van de AA Fiscaliteit, met daarin de vele opmerkingen en vragen van onze leden.

Voor meer informatie over dit schrijven en onze opmerkingen en vragen, log in met uw persoonlijke inloggegevens en klik HIER.