nuod No Comments

De centrale diensten en de directie van Medex zijn verhuisd.

Hier is wat praktische informatie over het versturen van brieven en medische certificaten.

Ziek? Een arbeidsongeschiktheid?

Stuur het medisch attest op naar:

.

Medex – Cel Medische Attesten
Administratief centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 200
1000 Brussel.

.

Uiteraard kan je arts ook nog steeds het elektronisch attest “eMediAtt” invullen. In dat geval wijzigt er niets.

Hier is het nieuw medisch attest.

Ter herinnering: het in te geven adres in de rubriek werkgever is: Koning Albert II laan 33, 1030 Schaerbeek.

Medische kosten in verband met een arbeidsongeval waarvoor Medex bevoegd is?

Stuur de documenten (formulier, getuigschrift…) bij voorkeur per e-mail naar medex_medischekosten@health.fgov.be of via post naar:

.

Medex – Medische Kosten
Administratief centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 201
1000 Brussel

.

Voor alle andere brieven en documenten:

.

Medex
Galileïlaan 5 bus 2
1210 Brussel

.

Er zal een overgangsperiode zijn tot 1 januari 2024. Alle post die naar het oude Medex-adres gestuurd wordt, wordt automatisch doorgestuurd naar het nieuwe adres.

De adressen van de medische centra van Medex blijven ongewijzigd, met inbegrip van het medisch centrum van Brussel dat nog steeds gevestigd is op Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel.