nuod No Comments

Het antwoord van P&O…

Ter herinnering: verschillende leden (uit verschillende algemene administraties) hebben ons gemeld dat hun hiërarchie de automatische toewijzing van compensatiedagen in systeem 2 weigert. De hiërarchie van deze ambtenaren heeft aldus gepreciseerd dat de 12 compensatiedagen geen recht zijn, maar worden toegekend als compensatie voor het bereiken of overtreffen van doelstellingen. Dit werd zelfs gespecificeerd in “Crescendo” van bepaalde medewerkers.

Dit staat uiteraard haaks op Finflex, de nieuwe variabele arbeidstijd, die in 2021 werd ingevoerd en waarover maandenlang werd onderhandeld.

Ter herinnering: in stelsel 2 zijn compensatiedagen inderdaad een recht en kunnen zij op elk moment van het betrokken jaar worden opgenomen, mits uiteraard het belang van de dienst wordt gerespecteerd.

Daarom hebben wij de voorzitter van het directiecomité en de directeur van P&O opgeroepen snel in te grijpen om een einde te maken aan deze problemen. Wij vragen om duidelijke communicatie hierover op het intranet.

Hier is het antwoord dat wij kregen:

Uw e-mail betreffende de toewijzing van compensatiedagen heeft onze volle aandacht getrokken en wij hebben de Business Partners P&O van de betrokken Administraties onmiddellijk op de hoogte gebracht van de problemen die u ons heeft gemeld.

Volgens een eerste intern onderzoek zijn dit slechts geïsoleerde gevallen.

Niettemin zal in de nabije toekomst een herinnering aan de regeling inzake compensatiedagen worden uitgevaardigd om te voorkomen dat dergelijke gevallen zich opnieuw voordoen.