nuod No Comments

Wanneer resultaten verschijnen en vervolgens verdwijnen…

Vorige week ontvingen de deelnemers van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen een bericht dat de resultaten van de sessie TEST 1 van de proef voor de overgang naar niveau B waarvoor zij zich hadden ingeschreven, beschikbaar waren op hun SELOR-account.

Na een paar uur waren deze resultaten op mysterieuze wijze verdwenen en nog steeds niet terug verschenen.

Daarom hebben we de directeur P&O gevraagd hier meer over te vernemen. Waarom zijn deze resultaten niet meer beschikbaar? Wanneer zijn ze weer beschikbaar? En, in het verlengde daarvan, wanneer worden de resultaten meegedeeld aan alle kandidaten van de FOD Financiën voor deze sessie van Test 1 van de overgang naar niveau B?

Hier is het antwoord dat wij kregen:

We hadden een communicatieprobleem tussen de teams waardoor de resultaten vroegtijdig bekend werden gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat de resultaten nauwkeurig en definitief waren, hebben wij BOSA verzocht de bekendmaking van de resultaten te annuleren. Daardoor waren de resultaten slechts enkele minuten beschikbaar voor de kandidaten.

De resultaten zijn gisteren gepubliceerd. Na controle kunnen wij bevestigen dat er geen verschil is met de oorspronkelijk gepubliceerde resultaten.

Wij zijn ons bewust van het belang van deze procedures voor onze collega’s en van de bezorgdheid die zij kunnen veroorzaken.

Er zal een mededeling worden gedaan aan de teams die belast zijn met deze procedures, om het belang van striktheid en communicatie te benadrukken.

Wat de mededeling van de resultaten voor alle overgangsproeven naar niveau B betreft, worden de resultaten gepubliceerd wanneer alle correcties in gebeurd zijn.

De resultaten van de meeste proeven zijn al gepubliceerd.

Onze teams werken nog aan de correctie van de tests met open vragen (in samenwerking met de technische deskundigen). De resultaten van deze procedures zullen in de komende weken beschikbaar zijn.