nuod No Comments

Veel maatregelen. De NUOD zorgt voor uw welzijn…

Op 23 september keurt de ministerraad het energiebesparingsplan voor federale overheidsgebouwen goed.

Ter herinnering: in het kader van het federaal crisisplan voor de sterk stijgende energieprijzen heeft de federale regering reeds op 31 augustus 2022 beslist om de temperatuur in al haar gebouwen te verlagen tot 19 graden. Daarnaast werd ook het gebruik van airconditioning gereguleerd en werd bepaald dat de verlichting in de federale gebouwen en monumenten tussen 19 en 6 uur moet worden uitgeschakeld.

Deze maatregelen worden nu uitgebreid via het energiebesparingsplan voor federale overheidsgebouwen.

Het is de bedoeling om het energieverbruik tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023 met 15% te verminderen ten opzichte van het gemiddelde verbruik over de laatste vijf jaar.

Wat zijn de uitgebreide maatregelen van het energiebesparingsplan binnen de FOD Financiën?

Op het moment van schrijven is hierover nog geen besluit genomen. Maar er zijn verschillende geruchten: volledige sluiting van bepaalde gebouwen; sluiting van bepaalde verdiepingen, bepaalde delen van gebouwen; afsluiten van de verwarming in onbezette delen; hergroepering van het personeel in open verdiepingen.

De NUOD zal bijzondere aandacht besteden aan de besluiten die worden genomen.

Hoewel we begrijpen dat er bezuinigd moet worden, is het uitgesloten dat uw arbeidsomstandigheden en welzijn opnieuw worden ondermijnd!

We komen hier snel op terug.