nuod No Comments

Om gevaccineerd te worden en uw minderjarige kinderen te begeleiden bij de vaccinatie…

De nieuwe omzendbrief nr.707 van 15 september 2022 activeert opnieuw, deze keer voor de periode tussen 1 september en 31 december 2022, de richtlijnen uit de omzendbrieven nr. 693 en nr. 693bis. Deze laatste twee omzendbrieven waren in het verleden al via de omzendbrief nr. 699 tot 30 april 2022 verlengd.

De richtlijnen gaan over de toekenning van dienstvrijstelling voor federale ambtenaren bij coronavaccinatie en de toekenning van dienstvrijstelling voor de begeleiding van minderjarige kinderen bij coronavaccinatie.

Codering in PersoPoint

We hebben PersoPoint hierover aangesproken :

Om uw service dispensatie te coderen, selecteer Scope, 02 Service dispensaties, dan Persoonlijke service dispensaties.

Dienstvrijstelling voor vaccinatie

Personeelsleden die worden uitgenodigd om te worden gevaccineerd op een werkdag, kunnen een dienstvrijstelling bekomen voor de nodige tijd. Indien toepasselijk, wordt de dienstvrijstelling toegekend voor elke vereiste injectie.

Voor de toepassing van deze dienstvrijstelling bij vaccinatie wordt verstaan onder ‘werkdag’, de dagen waarop het personeelslid verplicht is te werken krachtens de arbeidsregeling die hem is opgelegd.

De dienstvrijstelling wordt toegekend voor de verplaatsing naar en van de vaccinatieplaats, de vaccinatie zelf en de rustpauze volgend op de vaccinatie.

Het personeelslid meldt voorafgaandelijk aan zijn diensthoofd dat hij wenst in te gaan op een uitnodiging tot vaccinatie en dit ten laatste twee dagen voorafgaand aan de vaccinatie. Op vraag van de overheid waaronder het personeelslid ressorteert, legt het personeelslid een bewijs van oproeping tot vaccinatie voor.

Dienstvrijstelling om uw minderjarige kinderen te begeleiden bij de vaccinatie…

Met omzendbrief nr. 693bis kunnen federale contractuele en statutaire personeelsleden een dienstvrijstelling krijgen om hun minderjarige kinderen te begeleiden bij de vaccinatie.

In deze omzendbrief wordt onder meer het volgende nader toegelicht:

  • Personeelsleden wiens kind wordt uitgenodigd om te worden gevaccineerd op een werkdag, kunnen een dienstvrijstelling bekomen voor de nodige tijd. Indien toepasselijk, wordt de dienstvrijstelling toegekend voor elke vereiste injectie.
  • Voor de toepassing van deze dienstvrijstelling bij vaccinatie wordt verstaan onder ‘werkdag’, de dagen waarop het personeelslid verplicht is te werken krachtens de arbeidsregeling die hem is opgelegd.
  • De dienstvrijstelling wordt toegekend voor de verplaatsing naar en van de vaccinatieplaats, de vaccinatie zelf en de rustpauze volgend op de vaccinatie.
  • Het personeelslid meldt voorafgaandelijk aan zijn diensthoofd dat hij wenst zijn kind te begeleiden naar de vaccinatieplaats en dit ten laatste twee dagen voorafgaand aan de vaccinatie. Op vraag van de overheid waaronder het personeelslid ressorteert, toont het personeelslid een bewijs van oproeping tot vaccinatie. Er mag geen kopie van dit bewijs van oproeping worden gemaakt of worden bijgehouden.

Meer details over de specifieke regelgeving inzake het Coronavirus: HIER.