nuod No Comments

Een meer dan verwarrende tabel… Het personeel mag niet benadeeld worden!

Laten we duidelijk zijn, en velen van u hebben daarop gewezen: de tabel verlofsaldi is rommelig, verwarrend en kan tot fouten leiden. En wat kunnen we zeggen voor personeel met visuele problemen?

Bovendien is het beheer van het jaarlijks verlof (verlof dat wordt overgedragen van 2021 en dat van 2022) totaal anders dan bij MyP&O.

Ter herinnering: de overgedragen verlofdagen 2021 moeten dus vóór 31.12.2022 worden opgenomen.

In MyP&O werden deze overgedragen vakantiedagen systematisch met voorrang afgetrokken. Dit is niet langer het geval met PersoPoint.

In de Scope-toepassing (saldo) vindt u deze overgedragen verlofdagen in de lijn “Saldo: overdr. jaarl. vak.”. Helaas staat deze lijn aan het eind van de tabel.

En dit verlof wordt niet systematisch afgetrokken vóór het jaarlijkse verlof van 2022.

Dit is een potentiële bron van fouten. Sommige (verstrooide of slecht geïnformeerde) personeelsleden zouden het jaarlijkse verlof van 2022 kunnen opnemen vóór hun overgedragen verlof van 2021 en dreigen eind 2022 met dagen te zitten die zij noch kunnen opnemen, noch kunnen overdragen.

Tijdens onze vergadering met P&O benadrukte de NUOD deze bezorgdheid.

In het bijzonder hebben wij op één punt aangedrongen: bij het beheer van het verlof mag geen enkele medewerker nadeel ondervinden van deze migratie!

Wij hebben gevraagd een structurele oplossing te vinden en, indien dit onmogelijk blijkt (wat helaas het geval blijkt te zijn), alle betrokken personeelsleden (d.w.z. degenen die nog verlof hebben dat is overgedragen uit 2021) persoonlijk te benaderen om hen te informeren over de dagen die vóór 31 december 2022 moeten worden opgenomen.

Als bovendien blijkt dat sommige van deze personeelsleden reeds vakantiedagen van 2022 hebben opgenomen, moet een procedure worden ingesteld en snel worden meegedeeld zodat zij een correctie kunnen vragen (en dat deze vakantiedagen van 2022 worden omgezet in vakantiedagen die worden overgedragen van 2021 totdat deze zijn opgebruikt).

Ter herinnering volgt hier een overzicht van het verlof dat voor eind 2022 moet worden opgenomen.