nuod No Comments

Mogelijke terugbetaling…

De FOD Financiën voorziet éénmaal per jaar in een terugbetaling van een maximumbedrag van 20 euro, voor het griepvaccin en het remgeld (dit is het gedeelte voor een medisch onderzoek dat niet door de mutualiteit wordt terugbetaald).

Hoe kan ik worden terugbetaald?

Dien uw aanvraag voor terugbetaling online in tot uiterlijk 28 februari 2023 via het Service Portal (rubriek Welzijn>Griepvaccin).

Het online aanvraagformulier voor terugbetaling (Welzijn>Gezondheid>Griepvaccin) moet volledig ingevuld en ondertekend zijn samen met de bijlagen die het gevraagde bedrag rechtvaardigen:

  • Het BVAC-kasticket van uw apotheker
  • De kwitantie van de mutualiteit met daarop het bedrag van het remgeld

Dit formulier kan ook HIER worden gedownload.

Belangrijke informatie:

  1. Aanvragen om terugbetaling kunnen niet meer per post worden verstuurd. Ze komen niet in aanmerking.
  2. De aanvragen die na 28 februari 2023 worden ingediend worden niet meer terugbetaald.
  3. Het maximumbedrag voor terugbetaling is 20 euro.
  4. De terugbetalingen gebeuren in de loop van april 2023.
  5. Vaccins die in de winter 2021-2022 werden toegediend, komen niet in aanmerking.