nuod No Comments

Van 2021 overgedragen vakantiedagen, compensatiedagen en de bonusdag.

Ter herinnering: sommige “verlofdagen” kunnen niet worden overgedragen en moeten zeker vóór het einde van het jaar worden opgenomen.

Dit zijn de volgende dagen:

• OVERGEDRAGEN VERLOFDAGEN 2021

Herinnering: als de werknemer in een jaar niet alle vakantiedagen heeft opgenomen, kan het saldo worden overgedragen naar het volgende jaar, minus de vakantiedagen die de werknemer elk jaar kan sparen (voor meer details, zie onze brochure “De verschillende soorten verlof”).

Deze overdracht is beperkt tot het volgende jaar, behalve in het geval van ziekte/beroepsziekte of arbeidsongeval / ongeval op weg naar/van het werk.

De overgedragen verlofdagen 2021 moeten dus vóór 31.12.2022 worden opgenomen.

In de Scope-toepassing (saldo) vindt u deze dagen in de lijn “Saldo: overdr. jaarl. vak.”.

Om deze verlofdagen op te nemen, selecteert u ‘Overdracht jaarlijks vakantiev’ in het keuzemenu.

Waarschuwing: Als je ‘Jaarlijks Vakantieverlof’ kiest, zal Scope je verlofsaldo voor 2022 aanspreken, en kan het zijn dat je eind 2022 dagen overhoudt die je niet kunt opnemen of overgedragen.

.

• COMPENSATIEDAGEN

Herinnering: een werknemer die voor stelsel 2 heeft gekozen, heeft recht op compensatiedagen per kalenderjaar.

Compensatiedagen moeten in het betrokken kalenderjaar worden opgenomen. Zoniet, ben je deze kwijt ! Zij kunnen dus NOOIT worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar.

De voor het jaar 2022 toegekende compensatiedagen moeten dus door de werknemer tussen 1 januari en 31 december van het jaar 2022 worden opgenomen.

In de Scope-toepassing (saldo) vindt u deze dagen in de lijn “Saldo: Compensatiedag”.

Om deze dagen op te nemen, selecteert u ‘Compensatiedag’ in het keuzemenu.

.

• BONUSDAG

Zoals de naam al doet vermoeden, is de bonusdag geen vakantiedag, maar een dag vrijstelling van dienst die aan het personeel wordt toegekend ter compensatie van de afschaffing van diverse voordelen die zij in het oude registratiesysteem genoten.

Aangezien de bonusdag niet als een jaarlijkse vakantiedag wordt beschouwd, geldt daarvoor een specifieke regeling. De bonusdag moet dus worden opgenomen in het jaar waarvoor hij wordt toegekend, anders gaat hij voorgoed verloren.

De voor het jaar 2022 toegekende bonusdag moet derhalve worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december van het jaar 2022.

In de Scope-toepassing (saldo) vindt u deze dag in de lijn “Saldo: Specifiek verlof”.

Om deze dag op te nemen, selecteert u ‘Specifiek verlof’ in het keuzemenu.

.

Als u dat nog niet gedaan hebt, vergeet dan niet al deze dagen als prioriteit te nemen!

Voor meer details over de verschillende soorten verlof, zie de informatiebrochure opgesteld door de NUOD – Sector Financiën.