nuod No Comments

Uitleg, correcties, oplossingen…

In uw eerste reacties op onze enquête wezen velen van u op de problemen bij de validering (en dus de betaling) van uw woon-werkverplaatsingen, hetzij met de eigen auto (voor personeelsleden die daar recht op hebben), hetzij met de fiets.

Ook meldt u moeilijkheden bij het bestellen en ontvangen van e-tickets of bij de terugbetaling van uw multireiskaarten.

We hebben deze problemen gemeld aan de P&O managers.

Dit is de informatie en uitleg die wij hebben ontvangen en die ook op het intranet is geplaatst:

WOON-WERKTRAJECT MET EEN PRIVÉVOERTUIG: GEDEELTELIJK GECORRIGEERD

Voor de in Google Maps ingediende trajecten werden de kilometers, indien nodig, naar boven aangepast om in overeenstemming te zijn met het aantal kilometers dat eerder door de stafdienst P&O werd goedgekeurd. Je ziet het aangepaste kilometeraantal pas wanneer je jouw vergoeding aanvraagt via PersoExpenses. Deze correcties worden ook uitgevoerd voor de nog niet goedgekeurde trajecten.

WOON-WERKTRAJECT MET FIETS: GEVALIDEERD

Alle voor 31 augustus ingediende aanvragen voor fietsreizen zijn gevalideerd. Voor je gevalideerde fietstraject kan je in PersoExpenses een fietsvergoeding aanvragen voor verplaatsingen vanaf 1 juli. Voor degenen die hun traject hebben ingediend zonder de aanvraagdatum aan te passen, de datum is door PersoPoint aangepast om aanvragen voor de periode vanaf 1 juli te kunnen indienen.

Voor verplaatsingen van vóór 1 juli wordt de aanvraag gedaan via het Service portal.

E-TICKET: WORDT OPGELADEN TWEE DAGEN VOOR JE VERPLAATSING

Om een e-ticket te bestellen, kan je ofwel:

  • Naar het Service portal gaan, dat een link naar PersoExpenses bevat;
  • Rechtstreeks aanmelden via PersoExpenses, klikken op ‘Aanmaken’ rechtsonder in het scherm en ‘E-tickets – dienstverplaatsingen’ selecteren.

Zodra je jouw ticket hebt besteld, blijft de status van je aanvraag op ‘Verstuurd’ staan tot twee werkdagen voor de datum van de dienstverplaatsing. Op dat moment wordt het ticket op jouw e-ID opgeladen en wordt de status van je aanvraag in PersoExpenses aangegeven als ‘Voltooid’.

TIENRITTENKAART: PROCEDURE

Heb je een tienrittenkaart gekocht die meerdere maanden geldig blijft?

Voor dienstverplaatsingen na 1 juli verloopt de aanvraag via PersoExpenses. Je kan je terugbetalingsaanvragen per maand indienen: alle trajecten van augustus in één aanvraag, daarna alle trajecten van september in een andere, aparte aanvraag. Bijvoorbeeld: als je in augustus drie keer de trein hebt genomen, betekent dit dat je begin september (of later) in één keer de terugbetalingen hiervan moet aanvragen.

Voor verplaatsingen van vóór 1 juli wordt de aanvraag gedaan via het Service portal.

Ter herinnering: de verplichting om in één keer voor één maand vergoedingen in te dienen, geldt voor alle soorten vergoedingen.