nuod No Comments

Dien uw aanvragen zo snel mogelijk in…

Zoals je al weet, migreert de FOD Financiën op 1 juli 2022 naar PersoPoint voor een groot deel van de personeelsadministratie.

Hierdoor zal My P&O vanaf midden juni niet langer toegankelijk zijn.

Onze departement geeft u daarom advies over je administratieve situatie op orde te brengen en te anticiperen op alle mogelijke aanvragen in My P&O, om te garanderen dat je aanvragen snel worden verwerkt en om de risico’s die gepaard gaan met de gegevensoverdracht tussen de systemen tot een minimum te beperken:

VERGOEDINGEN EN TOELAGEN

  • Voer alle openstaande vorderingen zo snel mogelijk in My P&O in.
  • Voer begin juni de schuldvorderingen in voor de maand mei.

VERLOF EN AFWEZIGHEID

  • Voer in My P&O de afwezigheden in die je al gepland hebt voor 2022 (jaarlijkse vakantie, omstandigheidsverlof, loopbaanincident …). Voor de stabiliteit van de gegevens zal niet worden afgeweken van de standaardtermijnen bij aanvragen van loopbaanincidenten.
  • Als je leidinggevende afwezig zal zijn, bespreek de procedure dan op voorhand met hem/haar. In My P&O is het mogelijk om een veld ‘tijdelijke verantwoordelijke’ in te vullen om te voorkomen dat aanvragen gedurende een lange periode niet worden verwerkt.

Natuurlijk zijn er altijd onvoorziene omstandigheden die de agenda’s veranderen. Voor uitzonderlijke omstandigheden zullen procedures worden voorzien (overlijden, verlof wegens dwingende reden …).