nuod No Comments

De resultaten van onze enquête.

Migratie; Global Protect; HYPOPRO; Kan geen verbinding maken; FIRST; Mappen en bestanden ontoegankelijk… Allemaal termen die de medewerkers van FOD Financiën de voorbije weken (en zelfs maanden) hoofdpijn bezorgden!

Eind januari lanceerden we een enquête over de werking van de applicaties FIRST en HYPOPRO.

Velen onder jullie hebben eraan deelgenomen. We willen jullie graag bedanken. Je kunt de resultaten hieronder lezen.

En de resultaten zijn catastrofaal.

  • Applicaties die vaak niet beschikbaar zijn en niet erg gebruiksvriendelijk. Een situatie die ons verhindert om een kwaliteitsservice te bieden!
  • Enorm tijdverlies en een grote werkdruk voor het personeel, waarvan het stressniveau de pan uit rijst!
  • Een toename van klachten van professionals en het grote publiek, en een toename van agressiviteit! Helaas is dit onvermijdelijk, gezien de slechte kwaliteit van de service die het personeel kan leveren zonder krachtige IT-tools.
  • Een rampzalig beheer van IT-problemen door de overheid: ontoereikende of onbestaande communicatie; personeel dat in de steek wordt gelaten, niet wordt gesteund en waar niet naar wordt geluisterd; oplossingen die maar langzaam komen.

En wie betaalt de rekening? Steeds weer het personeel.

Want het is altijd het personeel dat (rechtstreeks of telefonisch) in contact staat met belastingbetalers of professionals; het is altijd het personeel dat klachten ontvangt, dat wordt aangevallen, dat niet in staat is te antwoorden of zijn gesprekspartner te helpen; het is altijd het personeel dat zijn werklast ziet exploderen, zijn stress ziet toenemen en zijn vertragingen ziet opstapelen…

En begin 2024 kunnen de resultaten van deze enquête worden toegepast op alle personeelsleden, aangezien het IT-systeem van FOD Financiën traag, willekeurig, onstabiel en rampzalig is!

Helaas is IT niet alleen niet DE oplossing, het is al een tijdje HET probleem!

En wat is de reactie van het Beheerscomité FOD Financiën?

Het is niet overdreven om te stellen dat de IT-problemen van een departement met ongeveer 20.000 werknemers de afgelopen maanden tienduizenden werkdagen verloren hebben doen gaan, met als gevolg een verslechtering van de dienstverlening aan het publiek en van de fraudebestrijding…

In dergelijke omstandigheden zou een geruststellende en welwillende boodschap van de directie aan het personeel (zoals het geval was tijdens de Covid-19-crisis), evenals een duidelijke uitleg van de ondervonden problemen, de beoogde oplossingen en de vereiste termijnen, volgens ons welkom zijn geweest. Dit lijkt ons een minimum.

Duidelijke communicatie over de ondervonden problemen, gericht op het grote publiek en professionals, zou het voor het personeel ook gemakkelijker hebben gemaakt om problemen rechtstreeks of telefonisch aan te pakken.

Maar er was niets van dit alles.

Hier zijn de resultaten van onze enquête: