nuod No Comments

Hoe ver staan we?

9 maanden en nog steeds geen oplossing – De voorstellen van de overheid zijn ontoereikend en bevatten veel hiaten – Let op: het is belangrijk om al je dienstopdrachten voor 2024 in te voeren.

.

Ter herinnering: federale ambtenaren ontvangen sinds januari maaltijdcheques. Hoewel dit een mooi voordeel is, is een aanzienlijke minderheid de dupe geworden van de afschaffing van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding.

Het is ondenkbaar dat deze personeelsleden onder het nieuwe systeem zullen lijden. De regering had maanden de tijd om op te treden, maar we zitten nu in maart 2024 en in negen maanden tijd is de FOD Financiën er niet in geslaagd om met een oplossing te komen.

En dit alles gebeurt nog steeds zonder enige communicatie van de FOD Financiën naar de betrokken agenten! Ook dit is onaanvaardbaar!

Er zijn verschillende voorstellen gedaan, maar die zijn nog steeds ontoereikend en bevatten tal van achterpoortjes. Enkele voorbeelden:

  • Het nieuwste voorstel verbetert het maandelijkse forfait voor sommige diensten, maar verlaagt het voor andere. Hoe kunnen we dit anders zien als marchanderen, terwijl de autoriteit beweert zich te baseren op wiskundige gemiddelden?
  • We begrijpen niet dat bepaalde personeelsleden worden uitgesloten van de maandelijkse forfait (bijvoorbeeld op basis van hun niveau). Dit personeel voert ook dienstopdrachten uit en brengt extra kosten met zich mee.
  • Sommige personeelsleden – bijvoorbeeld bij Patrimoniumdocumentatie – hebben vorig jaar minder dienstopdrachten uitgevoerd omdat de overheid hen andere taken oplegde… Het is ondenkbaar dat zij daar nu de gevolgen van moeten betalen.
  • Door terug te vallen op het verleden worden de nieuwe medewerkers (die het eerste jaar geen vast maandelijks forfait krijgen) automatisch benadeeld. Deze afdelingen verliezen automatisch hun aantrekkingskracht en dreigen op de lange termijn in de steek te worden gelaten.
  • Dergelijke vaste forfaits, die voor sommige personeelsleden wel en voor andere niet gelden, zullen onvermijdelijk tot verwarring leiden binnen de betrokken afdelingen.

Onder deze omstandigheden kan de NUOD het voorstel van de overheid uiteraard niet steunen.

En dan te bedenken dat in andere federale diensten dit probleem al lang is opgelost. We zullen nog steeds bekritiseerd worden omdat we het hebben over minachting voor het personeel binnen de FOD Financiën.

Ondertussen hebben sommige douaniers, gezien deze kwestie en het algemene klimaat binnen het departement, letterlijk en figuurlijk hun wapens ingeleverd. We durven hopen dat dit sommige verantwoordelijken aan het denken zet… We betwijfelen het echter. Het is ook aan de minister om actie te ondernemen. Politici hebben het altijd over het belonen van werknemers en niemand zal betwisten dat de zware aard van deze banen gerespecteerd moet worden. Onderneem alsjeblieft actie!

Belangrijke tip: in elk geval zullen de voorgestelde maandelijkse forfaits in de toekomst opnieuw worden geëvalueerd (positief en/of negatief, afhankelijk van de servicetaken die door een departement en door een agent worden uitgevoerd). Daarom vragen we iedereen om AL hun dienstopdrachten vanaf 1 januari 2024 in te voeren, ongeacht of de opdracht recht geeft op een vergoeding of niet. Deze invoer bepaalt je toekomstige forfaits!