nuod No Comments

Vanaf juni 2022…

Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector 2 maanden later met 2%.

In april 2022 werd de spilindex overschreden. Vanaf 1 juni 2022 bedraagt het nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,8845. Als gevolg hiervan stijgt de brutomaandwedde en ook alle geïndexeerde toelagen met 2%.