nuod No Comments

Opnieuw heeft een groot aantal van u gereageerd op onze twee enquêtes.

Ik dank u allen voor deze belangrijke deelname. Velen van u hebben ook de tijd genomen om de open vragen te beantwoorden, waarbij zij bijzonder belangrijke informatie en getuigenissen hebben verstrekt.

Wij hebben uiteraard enige tijd nodig om al uw antwoorden te analyseren en te vergelijken, om alle antwoorden op de open vragen te lezen, om conclusies te trekken en om alles samen te voegen.

Wij zullen dan bij u terugkomen met een speciaal dossier over dit onderwerp.