nuod No Comments

Let op: het aanvraagformulier voor de syndicale premie is opgeladen in je digitaal dossier.

Zoals aangegeven door de FOD Financiën op het intranet, is het aanvraagformulier voor de syndicale premie opgeladen in je digitaal dossier, toegankelijk via PersoSelfService > Digitaal Personeelsdossier > Mijn digitaal dossier.

Dit is de procedure voor het opsturen van uw formulier