nuod No Comments

Deel 2… Telefonie en toiletbezoek

Wij hebben herhaaldelijk gewezen op de problemen met het nieuwe telefoniesysteem bij de FOD Financiën, dat niet alleen leidt tot een ongelooflijk lange wachttijd voor bellers om de juiste persoon aan de andere kant van de lijn te bereiken, maar ook tot een toenemende druk op het personeel en het management.

Zo’n druk dat sommige mensen hun gezond verstand lijken te verliezen.

Hier is een voorbeeld (en er kunnen er veel meer zijn): enkele weken geleden voelde een dienstdoende agent een dringende behoefte. Hij verliet even zijn computer om naar het toilet te gaan. Niets natuurlijker, zou je kunnen zeggen.

Maar er moet ergens een rood lichtje geknipperd hebben. Wat een ramp: een medewerker is een paar minuten afwezig… en dan start de machine op, de hele hiërarchie reageert en ontdekt de reden van deze korte afwezigheid.

Serieus? Is het zover gekomen? Wat een afknapper om je te moeten verantwoorden voor een zeer korte en volkomen gerechtvaardigde afwezigheid!

Wat een tijdverspilling voor verschillende mensen… Er wordt veel meer tijd aan verspild dan de oorspronkelijke korte afwezigheid!

En gedurende deze tijd zijn de applicaties wekenlang elke dag onbereikbaar geweest. Interpelleren de mensen die de leiding hebben allemaal ICT?