nuod No Comments

Deel 1… Het invullen van belastingaangiften

Begin februari hebt u op intranet misschien het bericht gelezen Sta je graag ten dienste van de burgers? Help ons bij het beheren van de afspraken voor de belastingaangifte!

Een oproep voor vrijwilligers voor deze belangrijke taak.

Het lokte de volgende reactie uit bij één van onze leden:

Eerlijk gezegd, dit bericht schokt me!

In 2020, helemaal aan het begin van de COVID-crisis, moesten we alles in het werk stellen om de burgers te helpen hun belastingaangifte in te vullen, en alle AAFisc-medewerkers werden gemobiliseerd om ervoor te zorgen dat dit behoorlijk gebeurde.

In 2021, omdat het goed verlopen was, deden ze het opnieuw. Maar het aantal pensioneringen in de beheercentra is fenomenaal, en ik zou zelfs zeggen dat met alle taken die de laatste twee jaar supplementair op de schouders van de actieve personeelsleden zijn gelegd (MCC – LUCS-telefonie – BNI + PB-beheer, enz.) en dit met steeds minder personeel. Diegenen die kunnen vertrekken, blijven niet langer dan nodig is!

En hier is deze verraderlijke aankondiging op het intranet: “Is het dienen van de burger belangrijk voor u?

Ja, natuurlijk is het belangrijk voor ons om de burger te dienen! Maar is het normaal dat zij alle B-, C- en D-niveaus van alle administraties vragen zich te mobiliseren om het gebrek aan personeel bij AAFisc op te vangen?

Vorig jaar hadden sommige collega’s maandenlang problemen om de controledoelstellingen te halen, ook al was de oefening nog lang niet afgelopen en hadden we net enkele weken de hand aan de ploeg geslagen bij het invullen van de aangiften… maar de statistieken stonden in het rood! Er was echte druk om deze “slechte elementen” in de groene statistieken te krijgen!

n vandaag zouden wij onze taken moeten opgeven, met het risico dat wij voor de statistieken van juni in het rood komen te staan, alleen maar omdat AAFisc twee jaar later nog steeds niet heeft voorzien in personeel om zijn basistaken op zich te nemen? Eerlijk gezegd, wie houden ze voor de gek?

Een begrijpelijke reactie.

Zoals u weet, hecht de NUOD veel belang aan de dienstverlening aan de bevolking (alsook aan de fraudebestrijding).

Maar om een “optimale” service te bieden, heb je het juiste personeel nodig. En helaas worden managers niet gehoord als het erom gaat de afdeling te verdedigen wanneer personeelsplannen worden opgesteld.

En zelfs wanneer als gevolg van ontevredenheid onder het personeel extra aanwervingen worden gedaan (bijvoorbeeld 1:1 aanwervingen voor controlefuncties), speelt FOD Financiën de rol van modelstudent en minimaliseert het aantal controlefuncties.

Conclusie: om een put te vullen, graven we een andere put…

En wat te zeggen van de druk die wordt uitgeoefend op controleambtenaren die hun collega’s komen helpen met het invullen? Wat een gebrek aan respect! Natuurlijk, hun indicatoren staan waarschijnlijk in het rood, omdat ze hun eigen takenpakket hebben opgegeven om andere diensten te helpen…

Hoewel AAFisc aan het begin van de pandemie geruststellende berichten had gestuurd, stellen wij vast dat er een kloof gaapt tussen woorden en daden!