nuod No Comments

Vanaf 2022 heeft elke medewerker van de FOD Financiën recht op een bonusdag.

Ter herinnering: tijdens de vorige hervorming had NUOD gevochten om een dag compensatie te krijgen voor al het personeel dat door de veranderingen werd getroffen. Deze dag was verkregen na langdurige besprekingen met de voorzitter van het directiecomité. Dit werd gerechtvaardigd door het feit dat er tijdens de hervorming veel voordelen zijn weggevallen en door de wens om een positief signaal te geven en zo de steun van het personeel voor deze hervormingen te bekomen.
In een eerste ontwerp van de Finflex-hervorming had de overheid aangekondigd dat zij deze extra dag wilde afschaffen.

Geen van de eerder ontnomen voordelen zijn echter opnieuw ingevoerd. Deze dag is dus nog steeds gerechtvaardigd.

Daarom heeft de NUOD aangedrongen op handhaving van deze bonusdag. De overheid heeft ons verzoek aanvaard. Deze dag blijft daarom behouden.

Het goede nieuws is dat vanaf dit jaar elke medewerker van de FOD Financiën recht heeft op een bonusdag per kalenderjaar, ongeacht werkregime of statuut. Personeelsleden in de variabele arbeidstijd krijgen deze bonusdag al meerdere jaren. Vanaf nu heeft iedereen er recht op.

Deze extra verlofdag (BD) is zichtbaar in My P&O. Wie geen toegang heeft, kan hem op dezelfde manier aanvragen als het gewone verlof.

De bonusdag mag op elke dag opgenomen worden maar is niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar.

De bonusdag moet dus binnen het jaar worden opgenomen. Wij raden u aan dit met voorrang te doen, en in ieder geval vóór het einde van het betrokken jaar, anders gaat het verloren!