nuod No Comments

Hier is het antwoord van de overheid…

Ter herinnering: de NUOD heeft de overheid opgeroepen alle noodzakelijke en mogelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de regularisatie in de komende dagen wordt uitgevoerd.

Dit is het antwoord dat we kregen:

We hebben iets meer dan 200 ambtenaren geïdentificeerd die het slachtoffer zijn van deze technische fout. Zij zullen individueel per e-mail op de hoogte worden gebracht van de situatie en van het feit dat hun salaris zal worden geregulariseerd met het salaris van februari. Het was niet mogelijk eerder in te grijpen, ondanks ons dringend verzoek aan onze collega’s van PersoPoint. In de e-mail die hen zal worden toegezonden, zal ook worden verwezen naar de sociale dienst: wij nodigen alle personeelsleden die zich door deze fout van de werkgever in een ingewikkelde financiële situatie bevinden uit om contact op te nemen met de sociale dienst, die een lening kan verstrekken om het verschil te overbruggen.

Uiteraard betreuren wij dit antwoord en het uitblijven van een snelle oplossing.

Er is een fout gemaakt, die onmiddellijk gecorrigeerd had moeten worden zonder dat het benadeelde personeel actie had hoeven ondernemen! In het tijdperk van de informatietechnologie begrijpen wij niet waarom het niet mogelijk is dit sneller recht te zetten.

Wij betreuren de toenemende starheid van het systeem voor de uitbetaling van salarissen, bonussen en toelagen… een starheid die nog groter zal worden met de volledige overdracht naar PersoPoint (gepland voor juli 2022).

Deze hapering (het woord is zwak) en de toenemende starheid doen ons het ergste vrezen.

En dan te bedenken dat de overheidsdiensten en de FOD Financiën zich willen positioneren als de werkgever van het jaar met een voorbeeldfunctie.

De NUOD raadt alle personeelsleden die getroffen zijn en in moeilijkheden verkeren aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de sociale dienst van de FOD Financiën.