nuod No Comments

Met onder meer een verlenging van de periode van rouwverlof in geval van overlijden van een partner of een kind…

In het Belgisch Staatsblad is een wet op het rouwverlof gepubliceerd.

Het voorziet in:

  • 10 dagen in plaats van 4 dagen in geval van overlijden van een partner of kind (natuurlijk, geadopteerd of van de echtgenote).
  • Voor pleegkinderen: 1 dag voor kortdurende plaatsingen, 10 dagen voor langdurige plaatsingen.
  • Voor pleegouders: 4 werkdagen.

De eerste 3 dagen moeten worden opgenomen tussen de dag van overlijden en de dag van de begrafenis.

Voor meer details kunt u deze wet HIER raadplegen.