nuod No Comments

De compensatiedagen voor 2021 zijn al beschikbaar in My P&O.

Ter herinnering: de hervorming van de flexibele werktijden treedt in werking op 1 september 2021.

Het voorziet in de toekenning van 12 compensatiedagen aan het begin van het kalenderjaar voor een personeelslid dat voltijds in stelsel 2 werkt.

Een voltijds personeelslid van systeem 2 heeft dus recht op 4 compensatiedagen voor de periode september-december 2021. Deze dagen zijn al beschikbaar in My P&O.

Als u in stelsel 2 zit, kunt u nu:

  • bij ‘Consultatie van mijn verloven/prestaties’ bekijken op hoeveel compensatiedagen u recht heeft.
  • in MyP&O via de code CD (rubriek uitzonderlijke verloven) compensatiedagen aanvragen voor de periode vanaf september.

Ter herinnering: deze compensatiedagen kunnen worden opgenomen wanneer u maar wilt in het betreffende jaar. Maar ze moeten worden opgenomen in overleg met de functionele chef om de belangen van de dienst te respecteren (hetzelfde principe als voor vakantiedagen).

De overdracht naar het volgende kalenderjaar is niet mogelijk.

Tot en met 31 augustus kunnen ook nog AV-dagen aangevraagd en opgenomen worden.

AV die al goedgekeurd werd voor de periode september tot en met december zal omgezet worden in compensatiedagen.