nuod No Comments

Hier leest u hoe u deze dienstvrijstelling registreert in MyP&O.

Krijg je een uitnodiging tot vaccinatie voor een dag dat je moet werken?

Ter herinnering: je kan een dienstvrijstelling krijgen voor de nodige tijd met een maximum van twee maal 3u48min. De dienstvrijstelling wordt toegekend voor de verplaatsing naar de vaccinatieplaats, de vaccinatie zelf en de rustpauze volgend op de vaccinatie.

U moet deze afwezigheid van tevoren registreren in MyP&O, via “01 – Dienstafwezigheden” en vervolgens “NC – Dienstvrijstelling: niet te compenseren”.

U moet ook een scan van uw uitnodigingsbrief (of een ander bewijsstuk) bij deze aanvraag voegen.