nuod No Comments

En hoe minister De Sutter ons teleurstelt… Alweer!

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving met betrekking tot de evaluatie van personeelsleden in het federaal openbaar ambt hervormt.

We hebben dit ontwerp nog niet. Het is nog lang niet in het eindstadium en moet nog verschillende stadia doorlopen (advies van de Raad van State, vakbondsonderhandelingen…), maar de samenvatting ervan doet het ergste vrezen:

  • de band tussen de evaluatie en financiële carrièremogelijkheden te verbreken en alleen de evaluatievermelding “onvoldoende” te behouden. Weg met de “Uitzonderlijke” beoordelingen en de daarmee gepaard gaande carrièreversnelling… Het enige wat overblijft is de stok achter de deur, terwijl de beloning wordt geschrapt… En dan maar zwammen over motiverend management!
  • het nieuwe, vereenvoudigde concept voor de evaluatie van federale ambtenaren: “Vereenvoudigen”, waarom niet… Maar we wachten om de exacte inhoud te kennen, want als het enige doel is om te vereenvoudigen… het ontslag makkelijker maken.

Minister De Sutter stelt ons weer eens teleur…

Nogmaals… Na het uitblijven van een substantiële verhoging van de telewerktoelage, het uitblijven van de verstrekking van ergonomische bureaumateriaal voor telewerken, en het steeds uitblijven van een antwoord op onze brieven.

Dit is ver verwijderd van wat de minister zei toen ze aantrad.