nuod No Comments

Dit is zeker niet de manier om uw personeel te motiveren!

U hebt het zeker gelezen op het intranet: in tegenstelling tot wat was aangekondigd, is de publicatie van de 3e reeks examens voor de overgang tot het A-niveau uitgesteld tot het laatste kwartaal van dit jaar.

Maar het betrokken personeel wacht al maanden, zelfs jaren.

Wij ontvingen dit nieuws met verbazing, woede en teleurstelling.

De organisatie van juni 2020 had lang op zich laten wachten en het uitstel in verband met COVID-19 was al moeilijk te aanvaarden, maar hadden we, gezien de gezondheidssituatie, een keuze?

Dit nieuwe uitstel is echter onaanvaardbaar.

Bovendien hebben wij vernomen dat de vergelijkende selecties voor overgang tot niveau B (bijzondere proeven), die eind 2021 waren aangekondigd, pas in 2022 zullen worden georganiseerd. En wat kunnen we zeggen over de bevordering naar niveau C?

De overheid gaat er vaak prat op dat ze haar uiterste best doet om goed te presteren in de strijd om talent…

Bij de aanwerving aarzelt de FOD Financiën nooit om te spreken over de vele mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling…

Maar in werkelijkheid is dit verre van het geval.

Wij vragen ons af in hoeverre de verschillende algemene administraties in dit opzicht werkelijk bereid zijn. En we zullen niet nalaten ze te interpelleren. Na een opleidingscatalogus vol… mooie beloftes, is dit een tweede mislukking in loopbaanontwikkeling.

De NUOD vraagt al jaren om ten minste één keer per jaar een dergelijke test te organiseren om het personeel te belonen voor zijn inspanningen.

Ter herinnering, in termen van carrières, en volgens uw antwoorden op onze enquête, eisen wij:

  • een duidelijke visie en meer transparantie over uw loopbaanontwikkelingsmogelijkheden;
  • het regelmatig organiseren van verschillende examens en loopbaantests binnen een redelijk tijdsbestek.
  • de terbeschikkingstelling – verschillende maanden op voorhand – van een kalender, een schema van de verschillende proeven en de naleving van dit schema;
  • kwaliteitsopleiding en voorbereiding om uw kansen op vooruitgang te maximaliseren, voor alle soorten beroepsexamens.
  • de organisatie van specifieke loopbaanexamens.
  • het uitbouwen en ontwikkelen van een echte deskundigenloopbaan.
  • de organisatie van loopbaanexamens voor Duitstalige personeelsleden.