nuod No Comments

Sinds enige tijd zien we dat functies worden gedegradeerd.

Op Patrimonium Documentatie worden veel vacatures die vroeger als A3 (Ontvanger) werden aangeboden, nu via jobs@fin als A2- of zelfs A1-functies aangeboden.

In een tijd waarin het departement beweert begaan te zijn met het welzijn van zijn werknemers en als werkgever aan de top wil staan om nieuw talent aan te trekken, lijkt het ons geen goed signaal om de loopbaan van het personeel af te remmen door functies met een aanzienlijke werklast in te krimpen.

Je bent meer waard dan dat! Waarom geen hogere functies meer toewijzen? Laat je niet inpakken door de vleierij van de functiebeschrijving… je zal snel teleurgesteld zijn.

De NUOD zal een meer overtuigende uitleg vragen dan de verklaring ” gebrek aan kandidaturen”.