nuod No Comments

De derde en laatste deadline nadert.

In het kader van COVID-19 konden de verlofdagen van 2019 uitzonderlijk deels worden overgedragen naar 2021.

De dagen vermeld in MyP&O bij ‘Op te nemen voor 31/08/2020’ dient u ten laatste vóór 1 september 2021 op te nemen. Opgelet: als u deze dagen verlof niet voor deze periode opneemt, verliest u deze.

Bijvoorbeeld: als u 5 dagen moet opnemen vóór 1 september 2021 en u er geen enkele heeft opgenomen tot en met 31 augustus 2021, dan verliest u definitief deze 5 dagen verlof.

Ter herinnering, zoals vermeld in de communicatie over de geleidelijke terugkeer naar kantoor deze zomer, zal voor het jaar 2022 geen nieuwe uitzonderlijke machtiging voor overdracht van vakantieverloven worden verleend (behalve bij een uitzonderlijke overdracht, toegestaan door de administrateur-generaal of de stafdirecteur in geval het verlof niet kan worden opgenomen).

Enkel het maximale quotum van 2021 kan worden overgedragen naar 2022. Niet opgenomen vakantiedagen zullen ook niet worden vergoed.

U kan een uitzonderlijke behandeling aanvragen als u uw volledig/gedeeltelijk jaarlijks vakantieverlof niet heeft kunnen opnemen door:

  • een afwezigheid wegens ziekte;
  • een arbeidsongeval;
  • een ongeval op weg van of naar het werk of
  • een beroepsziekte.

Als dit het geval is bij u, neem dan contact op met het P&O-informatiecentrum.

Reeds toegestane overdrachten van verlof in het kader van deze uitzonderlijke omstandigheden blijven uiteraard van toepassing.