nuod No Comments

Zonder sterke toezeggingen van de ministers, komen er protestacties bij de douane!

Gelieve hieronder een perscommuniqué te willen vinden van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de FOD Financiën:

Zonder sterke toezeggingen van de ministers, komen er protestacties bij de douane!

.

Geconfronteerd met het gebrek aan respect betoond door verschillende verantwoordelijken, heeft het geduld van de douaneambtenaren haar grenzen bereikt. Zonder snelle en krachtige toezeggingen van de ministers zullen de komende dagen diverse protestacties worden georganiseerd!

Maandenlang is het dagelijks leven van de douanebeambten als volgt samen te vatten:

Altijd meer opdrachten: naast hun basisopdrachten, die meervoudig maar essentieel zijn, krijgen douanebeambten nieuwe taken (Brexit,…) en worden ze sinds de aanslagen in Parijs vaak opgevorderd (strijd tegen het terrorisme, grenscontroles tijdens de lockdowns, bijstand aan de politie,…).

Een schrijnend gebrek aan personeel: dit tekort leidt tot de sluiting van cruciale diensten en de afschaffing van talrijke controles, waardoor de deur wijd open staat voor fraude.

Significante resultaten: het aantal persberichten van de FOD Financiën, waarin de belangrijke resultaten van de door de douane uitgevoerde controles worden geprezen, is niet te tellen, maar…

Geen respect als tegenprestatie: ondanks de risico’s zijn de douanebeambten op elk moment aanwezig geweest, bij elke crisis. Maar ze voelen zich veracht. Hun arbeidsomstandigheden verslechteren (steeds minder collega’s, minder apparatuur, sluiting van diensten, overladen werkroosters, enz.) Alle dossiers die hen aangaan worden genegeerd of verwezen naar de Griekse kalender.

Bij gebrek aan een regering, hebben de douanebeambten geduld geoefend. Maar sinds de vorming van de huidige regering is er niets veranderd, ondanks de vele oproepen van de betrokken ministers en de verantwoordelijken van de douanediensten.

Op dinsdag 9 maart heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront tijdens het overlegcomité vragen gesteld aan de minister van Financiën en een actieplan ingediend waarin verschillende eisen worden geformuleerd (mededeling in bijlage).

Sedertdien, en ondanks een nieuwe vergadering met de verantwoordelijken, hebben de douanebeambten geen concrete vooruitgang of verbintenis gezien. Erger nog, de minister van Financiën zwijgt wanhopig. Dit stilzwijgen versterkt alleen maar de woede van de douanebeambten, die zich in de steek gelaten voelen door hun hiërarchie en door de politieke leiders.

De douanebeambten eisen in het bijzonder:

  • extra aanwervingen, zodat de douane al haar opdrachten kan vervullen;
  • beëindiging van de herstructurering van de douane en versterking van de buitendiensten in het gehele land;
  • prioriteit voor eerstelijnspersoneel bij de vaccinatie tegen Covid-19;
  • een vergoeding die recht doet aan het verrichte werk, de geleverde inspanningen en de gelopen gevaren;
  • met betrekking tot de pensioenen: de regularisatie en het in aanmerking nemen van de zwaarte van het beroep van douanebeambte;
  • het einde van alle kleine operationele rompslomp, een werkplanning die de agenten respecteert.

Zonder krachtige toezeggingen van de minister van Financiën en de federale regering zullen de komende dagen protestacties worden gevoerd.

.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de FOD Financiën