nuod No Comments

Nieuws over de verschillende overgangen…

Velen van u hebben ons, in het kader van uw loopbaanontwikkeling, gevraagd om de data van de volgende selecties, tests en andere examens te kennen.

Begin februari stuurden we een brief naar de overheid. Dit zijn enkele van de antwoorden die wij hebben gekregen over de verschillende overgangen:

 • Overgang D naar C: 2 x georganiseerd de laatste twee jaren
 • Overgang C naar B: KW4 2021 (te bevestigen – P&O noemde ook begin 2022)
 • Overgang C/B naar A: publicatie DO nog altijd gepland in juni; mogelijkheid verlenging inschrijven tot september (2de zittijd);
 • Terugkerende organisatie voor C/B naar A en C naar B: 1 per jaar (D naar C overblijvend)

Bovendien verwijst de overheid voor alle informatie over de loopbaan naar de volgende link: Mijn loopbaanmogelijkheden (sharepoint.com)

P&O benadrukte ook dat kandidaten bij kandidaatstelling zich ervan bewust moeten zijn dat dit extra vaardigheden en verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

De NUOD verzocht:

 • dat voor elk examen een informatieblad wordt opgesteld waarin wordt aangegeven wat van de kandidaten wordt verwacht.
 • dat aan de doelgroep (potentiële kandidaten) een e-mail wordt gestuurd wanneer een dienstorder wordt gepubliceerd, waarin met name wordt aangegeven waar alle nuttige informatie te vinden is.

De NUOD herinnerde aan uw eisen op het gebied van loopbaan (eisen die duidelijk naar voren kwamen in onze enquête), namelijk dat u wilt:

 • een duidelijke visie en meer transparantie over uw loopbaanontwikkelingsmogelijkheden;
 • het regelmatig organiseren van verschillende examens en loopbaantests binnen een redelijk tijdsbestek.
 • de terbeschikkingstelling – verschillende maanden op voorhand – van een kalender, een schema van de verschillende proeven en de naleving van dit schema;
 • kwaliteitsopleiding en voorbereiding om uw kansen op vooruitgang te maximaliseren, voor alle soorten beroepsexamens.
 • de organisatie van specifieke loopbaanexamens zoals het examen voor fiscaal deskundige of brevetten voor de fiscale administraties;
 • het uitbouwen en ontwikkelen van een echte deskundigenloopbaan;
 • de organisatie van loopbaanexamens voor Duitstalige personeelsleden.