nuod No Comments

Nieuws over de carrière van fiscaal deskundige en A3 expert…

Velen van u hebben ons, in het kader van uw loopbaanontwikkeling, gevraagd om de data van de volgende selecties, tests en andere examens te kennen.

Begin februari stuurden we een brief naar de overheid. Hieronder vindt u enkele antwoorden die wij hebben gekregen over de specifieke loopbaan bij Financiën.

Specifieke loopbanen Financiën

NUOD heeft nogmaals gewezen op het belang van specifieke financiële loopbanen, die niet alleen een pluspunt zijn voor het personeel, maar ook voor de dienst (met name gezien de specialistische technische kennis die wordt opgedaan). Hier is de ontvangen informatie:

– B Fiscaal (fiscaal deskundige)

In tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen is deze loopbaan gehandhaafd en zullen in de toekomst examens worden georganiseerd. Dit was een dringend verzoek van de NUOD.

Dergelijke examens zouden om de 3/5 jaar worden georganiseerd. De NUOD drong erop aan de periode van 3 jaar te handhaven, om het personeel reële loopbaanvooruitzichten te bieden.

Volgende organisatie: 2022 (post-Covid?)

– Expertencarrière niveau A via brevetten

Hier is het antwoord:

Functies van expert A2, A3 en A4 worden regelmatig opengesteld via de dienstorders;

Heel moeilijk om de brevetten te organiseren (cf. volgende slide 4de brevet);

Alternatief: minder keuze in de overgang naar niveau A

  • Breder (alle niveau’s B);
  • Sneller;
  • Goedkoper voor de organisatie;
  • De logica gaat echter verloren A1>A2 (vervangen door klassieke bevordering)

Vereenvoudigde overgang naar expert A3(?)

Wat de organisatie van het 4e brevet betreft (voor beambten die reeds houder zijn van 3 brevetten), heeft P&O ons alle problemen uitgelegd die de FOD Financiën bij deze organisatie ondervindt.

Op dit moment lijkt het departement in een impasse te verkeren. De NUOD benadrukte het belang van een snelle oplossing voor deze ambtenaren, die al jaren wachten.

Wij herinnerden eraan dat het in de strijd om talent – die door onze managers zo vaak wordt genoemd – van essentieel belang is het personeel reële loopbaanvooruitzichten te bieden.

Uiteraard kan voor toetredingen/promoties tot A1- en A2-posten het klassieke loopbaantraject (externe route) worden gebruikt.

Anderzijds blijven wij aandringen op de organisatie van brevetten voor de loopbaan A3, met name die van deskundige.

Deze carrière – gebaseerd op het succes van technische brevetten – werkte goed (ondanks enkele tekortkomingen natuurlijk, die gemakkelijk op te lossen waren). Het vermeed elke subjectiviteit.

Nu klagen velen van u over vriendjespolitiek en wijzen erop dat de ambtenaar nu deskundige wordt volgens de goodwill van het management.

De NUOD heeft daarom verzocht de A3-deskundigenloopbaan op basis van brevetten weer in te voeren. Dit loopbaantraject is voorzien in het organiek reglement van de FOD Financiën.

De overheid heeft ons laten weten dat de organisatie van deze brevetten een kostbare zaak is… Toegegeven, maar het is een investering voor het departement, een investering die zich achteraf veel meer terugbetaalt, gezien de gespecialiseerde kennis die de geslaagde kandidaten hebben verworven.

Een andere struikelblok is het tekort aan opleiders. De NUOD kan niet aanvaarden dat de overheid dit argument gebruikt, terwijl zijzelf dit tekort een paar jaar geleden hebben veroorzaakt door de CBO’s (beroepsopleidingscentra) af te schaffen.

Uitbreiding van het aantal opleiders (met name vaste opleiders) is een noodzaak geworden, evenals het creëren van een echte carrière voor deze opleiders.

Maar vertrouwen krijgen van voormalige lesgevers zal niet gemakkelijk zijn… het is echter één (de?) oplossing.

Wat de specifieke A3-carrière betreft, heeft de NUOD verzocht om een tijdschema voor de onderhandelingen, waarbij zij eraan herinnerde dat de teksten bestaan.

De overheid heeft beloofd voor juni 2021 met een visienota te komen.