nuod No Comments

Een ambitieus project, MAAR…

P&O en de managers van de Academie hebben ons hun project voor de toekomst van de opleiding in ons departement voorgesteld.

Een ambitieus project, met als doel dat de FOD Financiën opnieuw een “lerende organisatie” wordt.

Dit project omvat, onder andere, een opleidingscatalogus.

Helaas blijven wij sceptisch over de vraag of dit project daadwerkelijk zal worden gerealiseerd.

Om een doeltreffende opleiding te organiseren, zijn er immers opleiders nodig, en de FOD Financiën lijkt niet de middelen te vinden om het huidige tekort aan te vullen. Maar zonder deze opleiders…

Bovendien klagen de ambtenaren van de Academie in hun uiteenzetting zelf over het gebrek aan steun van de verschillende algemene besturen op het gebied van opleiding. Dit is gewoon een ramp. Het is zelfs onaanvaardbaar.

Bovendien hebben wij kunnen vaststellen dat de overgrote meerderheid van de in de catalogus aangeboden opleidingen nog in opbouw is.

Zonder opleiders en een echte bereidheid van de kant van de administraties is het onwaarschijnlijk dat dit zal veranderen!

De NUOD zal deze kwestie met grote aandacht volgen.

Wij zullen onze voorstellen (die u in de enquête duidelijk hebt gesteund) verdedigen, namelijk:

  • De oprichting van een echte School voor de Fiscale administratie en een Douaneschool
  • Het gebruik van “voornamelijk” permanente opleiders
  • Het ter beschikking stellen van een jaarlijkse catalogus van opleidingen om het personeel in staat te stellen zich zo goed mogelijk te organiseren en hun basisopleiding af te ronden volgens de behoeften van hun functie en dienst

In de enquête maakte u veel opmerkingen over de opleiding. Hier zijn diegenen die het vaakst naar voren kwamen:

  • groot gebrek aan technische opleiding: voor veel technische onderwerpen ontbreekt het aan opleiding… Conclusie: je moet je plan zelf trekken, je wordt autodidact met alle risico’s op fouten van dien;
  • gebrek aan praktische, concrete opleiding, met speciale gevallen, rollenspellen;
  • geen, te weinig en/of laattijdige organisatie van opleidingen in geval van wetswijzigingen, nieuw te behandelen onderwerpen of bij de lancering van nieuwe computertoepassingen;
  • u betreurt (en bent – heel vaak – nostalgisch) de afschaffing van de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) en de Centra voor Beroepsopleiding (CBO). Zoals de NUOD altijd heeft aangegeven, was dit besluit catastrofaal voor een departement als het onze, waar opleiding van cruciaal belang is. In het verleden waren de opleidingen bij de FOD Financiën zelfs buiten het departement vermaard. Dat is ver weg vandaag…
  • informatie over beschikbare opleidingen ontbreekt momenteel. Het is moeilijk om je weg erin te vinden. Daarom is de opleidingscatalogus belangrijk. De FOD Financiën zou op dit gebied ook proactief moeten optreden;
  • gezien de hoge werklast is het moeilijk om tijd vrij te maken voor opleiding;
  • de opleidingen moeten vergezeld zijn van een degelijke en grondige syllabus (PowerPoint-presentaties zijn onvoldoende en moeten een ondersteuning blijven van mondelinge presentaties).

Uiteraard zullen wij al deze verzoeken aan de overheid steunen, zonder het belang van opleiding bij de voorbereiding van loopbaanexamens uit het oog te verliezen.