nuod No Comments

Een nieuwe snelkoppeling van de intranet homepage.

ADe sociaal assistenten van de FOD Financiën en de preventieadviseurs psychosociale aspecten staan ter beschikking als u behoefte hebt aan een gesprek.

Helaas is het niet altijd gemakkelijk te weten wie te contacteren en hoe dat moet gebeuren.

FOD Financiën heeft daarom een hulpknop toegevoegd die toegankelijk is vanaf de startpagina van het intranet.

Deze hulpknop heeft de volgende afbeelding:

U vindt er alle contactinformatie van de mensen die u nodig kunt hebben om u te helpen.

Verschillende situaties worden in aanmerking genomen: pesten op het werk, ongewenst seksueel gedrag op het werk, fysiek of verbaal geweld tussen medewerkers op het werk, agressie door een derde [persoon buiten FOD Financiën], blootstelling aan ernstig medisch risico, corona, overlijden van een collega, stress/burn-out, afwezigheid wegens ziekte, verslavingsproblematiek…