nuod No Comments

Update over de situatie…

Verhoging van 20 € tot 40 € ter compensatie van de kosten van telewerkers…

Een uiterst betwistbare beslissing van de minister van ambtenarenzaken. Zijn de mooie woorden al verdwenen?

Het dossier heel snel door ons departement ingeleid: rekening houden met de kosten die inherent zijn aan telewerken. Een billijke vergoeding in een administratie die op weg is naar meer digitalisering, naar nieuwe Dynamic Office-locaties, dit alles gepaard gaande met structureel telewerk.

Helaas, het dossier werd in handen genomen door Ambtenarenzaken via comité B…

.

Voor meer informatie en meer details over de upgrade van de telewerkvergoeding, logt u in met uw persoonlijke login en wachtwoord en klikt u HIER.