nuod No Comments

We hebben de overheid geïnterpelleerd…

In september 2020 is een nieuwe ronde van start gegaan. We hebben de overheid gevraagd naar de stand van zaken in dit dossier, om zo te weten te komen wanneer de laureaten benoemd kunnen worden

Hier is het antwoord dat we hebben gekregen:

Stand van zaken: de telprocedure is afgerond en naar de P&0 dienst Loopbanen gestuurd: toewijzing van posten volgens voorkeur en rangschikking.

Een nota met de voorgestelde benoemingen zal ter validatie aan het Beheerscomité worden voorgelegd en vervolgens naar de Minister worden gezonden. Eenmaal gevalideerd worden de kennisgevingen aan de kandidaten verstuurd en is de benoeming mogelijk binnen een maand na de datum van ondertekening door het kabinet, maar enkel indien er geen beroepen of klachten ingediend worden.

De procedure is dus aan de gang, maar er wordt geen termijn op vastgepind. NUOD zal dit dossier op de voet blijven volgen.