nuod No Comments

In tegenstelling tot bepaalde beweringen van de overheid…

De afgelopen weken hebben sommige verantwoordelijken bij de AAD&A gecommuniceerd over nieuwe maatregelen, waarbij zij opmerkten dat deze in overleg met de vakbonden werden genomen.

Deze dossiers hebben betrekking op de bij de douane geldende richtlijnen of FAQ’s over het coronavirus, maar ook op de toewijzing van nieuwe taken aan de douanebeambten die te maken hebben met een aanzienlijke vermindering van hun activiteiten op de luchthaven van Gosselies.

Weliswaar zijn deze dossiers aan ons voorgelegd, maar wij hebben – op basis van de opmerkingen en adviezen van onze douaneafgevaardigden – bezwaren en opmerkingen gemaakt. Sommige van deze opmerkingen zijn gehoord, maar vele andere niet.

In deze dossiers werd echter op geen enkel moment het advies van de vakbonden ingewonnen!

Bovendien, heel vaak worden de aangepaste / definitieve versies van de nota’s pas naar ons gestuurd nadat ze reeds aan het personeel zijn gecommuniceerd (of op hetzelfde moment), of worden ze gewoonweg helemaal niet naar ons gestuurd.

Het is dus een leugen om het personeel te laten geloven dat deze dossiers in overleg met de vakbonden werden behandeld.

De vakbonden hebben dit ook zo gesignaleerd aan de directeur P&O.

Het is de hoogste tijd dat de verantwoordelijken bij AAD&A de sociale dialoog gaan respecteren, en ook hun personeel, dit door vooruitgang te boeken met de verschillende openstaande dossiers.