nuod No Comments

Indien noodzakelijk kan men de jaarlijkse doelstellingen in de evaluatiecyclus laten aanpassen.

Gezien de invloed die het coronavirus sinds enkele maanden heeft op uw werkomstandigheden is het voor veel personeelsleden onmogelijk om de vooropgestelde doelstellingen te behalen.

Door de opschorting van de controles ter plaatse bv., staan veel controleambtenaren nu met indicatoren (KPI’s) in de rode zone. En gezien het onevenredig grote belang dat aan deze indicatoren wordt gehecht…

Er zal sowieso rekening gehouden moeten worden met de uitzonderlijke omstandigheden waarmee we te maken hebben. Tijdens onze laatste ontmoetingen hebben verschillende managers verklaard, dat zij zich van deze situatie bewust zijn en hier dan ook begrip voor hebben.

Bij AAFisc hebben de managers dan ook niet geaarzeld om te stellen dat voor hen dit jaar met de beruchte KPI’s geen rekening moet gehouden worden.

Blijkbaar zou het technisch onmogelijk zijn om deze KPI’s aan te passen??? Gewoonweg, absurditeit ten top, ja!! Verstaan wie verstaan kan!!!

Zoals u ongetwijfeld hebt kunnen lezen op het intranet, heeft het Directiecomité van 19 juni bij wijze van uitzondering beslist om tijdens de evaluatiecyclus 2020 een functioneringsgesprek voor alle personeelsleden verplicht te stellen.

Dit is een kans voor u en uw dienstchef om:

  • de impact te bespreken van de gezondheidscrisis in het algemeen op uw functioneren binnen de dienst, de werking van de dienst en de mogelijke gevolgen voor telewerk/ jobontwikkeling.
  • de doelstellingen die bepaald werden tijdens uw planningsgesprek samen door te nemen en eventueel aan te passen ten gevolge van de crisis.

Dit verplichte gesprek moet worden ingepland tussen 1 augustus en 15 oktober 2020. Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie kan het gesprek virtueel of face-to-face doorgaan met inachtneming van de veiligheidsregels die op dat moment van kracht zullen zijn.

DE NUOD MOEDIGT U STERK AAN OM U GOED VOOR TE BEREIDEN OP DIT GESPREK!

Dit is niet zomaar een eenvoudige administratieve formaliteit!!!

Indien u van mening bent dat, gezien de coronaviruscrisis en/of om enige andere reden, uw doelstellingen niet kunnen worden bereikt en moeten worden herzien, geef dit dan zeker aan tijdens het gesprek en vraag om aanpassing van uw doelstellingen.

De managers hebben ons beloofd en duidelijk gesteld dat er geen heksenjachten geopend zullen worden, maar het verleden leert ons om toch heel voorzichtig te zijn met dergelijke situaties.

Laat ons dus niet alleen hopen dat de diensthoofden en directies alle personeelsleden collectief zullen behandelen en niet met individueel geëvalueerde doelstellingen MAAR bereid u goed voor op dit gesprek.

We kunnen er niet genoeg op hameren!!