nuod No Comments

Het gemeenschappelijke vakbondsfront heeft de overheid opgeroepen en gevraagd deze werkhervatting uit te stellen…

HET GEMEENSCHAPPELIJKE VAKBONDSFRONT, na te zijn geïnformeerd over de hervatting van de werkzaamheden door het personeel van Fedorest op maandag 18 mei, terwijl het basisoverlegcomité over dit onderwerp pas op dinsdag 19 mei zal plaatsvinden, HEEFT HET BEHEERSCOMITÉ FEDOREST GEVRAAGD DE WERKHERVATTING UIT TE STELLEN TOT NA het genoemde basisoverlegcomité en we zekerheid hebben dat de veiligheidsvoorwaarden voor de hervatting van de werkzaamheden daadwerkelijk zijn gewaarborgd en in overeenstemming zijn met de aanbevelingen die op de verschillende niveaus zijn gedaan.

In het kader van de afbouwprocedure moeten vele aanbevelingen worden opgevolgd. We merken echter op dat hieraan niet voldaan is voor de werkhervatting bij Fedorest.

We zijn twee werkdagen verwijderd van de werkhervatting en we zijn niet op de hoogte van een specifiek terugkeerplan dat is aangepast aan elke werksituatie, noch van voorgeschreven maatregelen of analyses.

Waarom zou je doorgaan met improviseren en aanmodderen? Wie kan garanderen dat de nodige maatregelen zijn genomen en uitgevoerd voordat de werkzaamheden worden hervat, en wie gaat hier de verantwoordelijkheid voor opnemen?

Integendeel, alle medewerkers van Fedorest zullen op maandag 18 mei ‘s ochtends op hetzelfde tijdstip aanwezig moeten zijn om informatie en instructies voor de toekomst te ontvangen, ook al zijn deze nog niet met de overlegorganen besproken, en mogelijk in strijd zijn met de regels die later zullen worden opgelegd.

Hoewel we nog steeds hopen dat de mondmaskers in tussentijd aan het personeel kunnen worden uitgedeeld, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de andere te nemen maatregelen, aangezien het dragen van maskers slechts een van de maatregelen is (zie de brochure van 8 mei), in zo’n korte tijd zullen worden uitgevoerd.

Tot slot is de urgentie en de haast waarmee deze hervatting plaatsvindt ons tot op heden niet bekend, iedereen weet toch dat de Covid 19 uiterst besmettelijk is.

Om de brief te lezen die door het Gemeenschappelijk Vakbondsfrontront is verstuurd, klikt u op het document hieronder: