nuod No Comments

Naar aanleiding van de brief van het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft de voorzitter van het directiecomité ons met spoed een antwoord gegeven.

Ter herinnering, heeft het gemeenschappelijke vakbondsfront, na te zijn geïnformeerd over de hervatting van de werkzaamheden door het personeel van Fedorest op maandag 18 mei, terwijl het basisoverlegcomité over dit onderwerp pas op dinsdag 19 mei zal plaatsvinden, het beheerscomité Fedorest gevraagd de werkhervatting uit te stellen tot na het genoemde basisoverlegcomité en we zekerheid hebben dat de veiligheidsvoorwaarden voor de hervatting van de werkzaamheden daadwerkelijk zijn gewaarborgd en in overeenstemming zijn met de aanbevelingen die op de verschillende niveaus zijn gedaan.

Hier, in een paar woorden, de eerste antwoorden en informatie ontvangen:

  • Het beheerscomité Fedorest zal naar verwachting deze namiddag een besluit nemen over de juridische hervatting van de werkzaamheden voor het personeel van Fedorest op 18 mei.
  • De fysieke hervatting vindt plaats in de loop van de week, na het BOC (d.w.z. na 19 mei), geleidelijk aan en in kleine groepen.
  • Logistiek personeel wordt naar behoefte ter beschikking gesteld.
  • Er zal een bericht worden gestuurd naar de verantwoordelijken die zo snel mogelijk willen hervatten, een bericht dat erop gericht is hun onwelkome vurigheid te beteugelen.
  • Het doel van deze terugkeer naar het werk is om het personeel in staat te stellen om hun volledige bezoldiging te behouden na het besluit van BOSA om het werk te hervatten vanaf 18 mei.
  • Na de vergadering van het beheerscomité Fedorest zal vanmiddag een mededeling aan het personeel worden gedaan.