nuod No Comments

Een nieuw soort ouderschapsverlof in verband met de huidige crisis…

De Ministerraad van 2 mei 2020 heeft corona-ouderschapsverlof ingevoerd.

Als federaal ambtenaar kunt u dit soort verlof nemen voor de periode van 1 mei tot 30 juni 2020, met terugwerkende kracht.

Dit type verlof geldt voor statutairen, contractuelen, stagiaires en mandatarissen.

.

Voorwaarden

  • Ten minste een maand in dienst zijn;
  • Een ouder zijn (ook geldig voor een adoptie- of pleegouder) van een kind jonger dan 12 jaar of een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar (NB: de leeftijdseis van 21 jaar voor het gehandicapte kind is in bepaalde specifieke situaties niet van toepassing);
  • De toestemming van uw hiërarchie krijgen.

Met dit verlof kunt u uw prestaties met 1/5 of halftijds verminderen.

.

De voordelen

Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof.

De (bruto)onderbrekingsuitkeringen zijn iets hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer).

De aanvraagprocedure is korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen. Ook een kortere termijn kan in onderling akkoord overeengekomen worden.

Dit verlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.

De werknemers die momenteel gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds hun lopend verlof omzetten in corona-ouderschapsverlof (bv. een ½ gewoon ouderschapsverlof in ½ corona-ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een ½ corona-ouderschapsverlof).

Houd er echter rekening mee dat, als u al een loopbaanincident hebt en u deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof aanvraagt, dat sommige loopbaanincidenten niet automatisch worden opgeschort en dat u dus een vervroegde beëindiging moet aanvragen.

.

Hoe toe te passen

De FOD Financiën past momenteel de MyP&O-toepassing aan zodat de aanvraag rechtstreeks via die applicatie kan worden gevraagd.

In de tussentijd kunt u dit formulier gebruiken en opsturen naar het e-mailadres timemanagement@minfin.fed.be. U dient dan zo snel mogelijk dezelfde aanvraag in te dienen via MyP&O. Ter herinnering, de aanvraag kan met terugwerkende kracht worden ingediend.

Houd er rekening mee dat het nog niet mogelijk is om een aanvraag voor corona-ouderschapsverlof in te dienen bij de RVA.

Meer informatie op de RVA-website.