nuod No Comments

Wettelijk maar gevaarlijk…

Op 28 november is een lid van de veiligheidsdienst van de MIVB voor zijn woning in elkaar geslagen door een zwartrijder die hij eerder die week geverbaliseerd had.

De agressor had voldoende aan de naam van de controleur, die, zoals wettelijk vermeld, op het PV van vaststelling uitgeschreven staat, om zijn adres op te sporen.

Dit risico lopen velen van het personeel van de FOD Financiën ook.

We worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met zowel bedreigingen als verbaal en fysiek geweld naar collega’s, een jammerlijk gevolg van het agressiever worden van onze samenleving.

Toch worden velen van diezelfde collega’s verplicht, omdat dit wettelijke bepaling is, persoonsgegevens vrij te geven aan klanten. Dit o.a. via PV’s en bestuursdocumenten of zelfs via een simpele brief of email die men aan een klant schrijft.

Soms gaat het echter nog verder, bij betreden van bedrijven en instellingen wordt, in veel gevallen de naam en zelfs geboortedatum en nummerplaat van de controleurs geregistreerd zonder dat betrokkene er controle over heeft wat er met die gegevens gebeurd.

We moeten hierin realistisch zijn, bepaalde van onze klanten zijn geen koorknapen. De diensten betrokken in het innen van penale boeten, fiscaliteit, BBI en douane komen meermaals met potentieel gevaarlijke mensen in aanraking en het verplicht geven van onze gegevens is een uitnodiging om wraak te nemen.

Om deze reden heeft de NUOD al meerdere malen erop aangedrongen dat het personeel van onze FOD zou beschikken over een aanstelling zonder naam, maar met een eigen uniek nummer, dat enkel gekend is door de FOD Financiën. Dit nummer kan dan de naam vervangen op alle briefwisseling en PV’s waarin collega’s betrokken zijn, of dienen als registratie bij betreden van een bedrijf.

Tot op dit moment verbergt de overheid zich achter de wettelijke verplichting tot het vermelden van die gegevens.

Onze vrees dat men deze politiek zal aanhouden tot hetzelfde gebeurt als bij de MIVB, of erger, is dus meer dan gerechtvaardigd.

Daarom zal de NUOD, ondersteund door dit jammerlijk incident, deze kwestie terug op de tafel te gooien en niet aflaten tot de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en de nodige stappen zet teneinde de identiteit van haar personeel te beschermen.