nuod No Comments

Stand van zaken…

.

Een nieuw beheersysteem voor telefonie dat op een rampzalige manier is gelanceerd…

Verbetering is beloofd… Maar is hun realisatie geloofwaardig?

Veel problemen blijven onopgelost! STOP aan de verslechtering van uw werkomstandigheden!

.

WAAR STAAN WE OP DIT PUNT?

DANK U WEL!

Voor uw vele opmerkingen en vragen na de installatie van de nieuwe telefonie. Deze zijn gebundeld in een brief aan de managers. In deze brief wordt gewezen op de tekortkomingen van het systeem.

.

WAAROM DIT NIEUWE TELEFONIE?

De FOD Financiën beantwoordt te weinig telefonische oproepen.

Wij zijn het er uiteraard mee eens dat er een oplossing moet worden gevonden. Velen van u hebben ons verteld dat u zich inzet voor een kwaliteitsvolle dienstverlening!

In plaats van te opteren voor een uitbreiding van het personeel van de contactcenters, heeft de FOD Financiën ervoor gekozen een stap terug te zetten, want na de centralisatie van de telefonie zijn veel personeelsleden weerom genoodzaakt om de telefoon te beantwoorden, niet enkel wanneer de eerste lijn verzadigd is, maar ook op de tweede lijn…

.

ZO VEEL PROBLEMEN!

Helaas de omstandigheden waarin dit nieuwe systeem is gelanceerd zijn catastrofaal. We kunnen enkel vaststellen dat de lancering, al uitgevoerd tijdens de testfase, volledig misgelopen is.

.

STOP en/of VERBETERING VAN HET SYSTEEM?

Zoals u op het intranet hebt gezien, hebben de AAII en de AAPATDOC na de bijeenkomst van 26 november en onze protesten bepaalde maatregelen genomen. De overheid belooft een verbetering van het systeem.

Het doel: ervoor zorgen dat de functionarissen alleen verplicht zijn om vragen te beantwoorden die binnen hun bevoegdheid vallen.

Maar…

… Krijg je echt alleen vragen van je eigen competenties?

… Zijn “vrijwilligers” echt vrijwillig?

… Is de werklast daadwerkelijk aangepast?

De toekomst zal het ons vertellen, jij zal het ons vertellen….

We zijn nog niet verder dan de gedane beloftes, door de overheid, om uw werkomstandigheden te verbeteren en de burgers een fatsoenlijke dienstverlening te bieden, en daarom is de stakingsaanzegging verlengd tot 31 maart 2020.

Maar in hoeverre kunnen we geloven in de gedane beloftes, als we zien dat men binnen de rechtszekerheid, sommige mensen vier halve dagen per week ingeschakeld worden in het telefoniesysteem en dat de werkomstandigheden zonder overleg worden veranderd? We betwijfelen het ten zeerste!

En wat met de beperkingen van maaltijd- en plaspauzes op sommige diensten! Ja, inderdaad, u leest het goed.

Bepaalde principes bevestigen is goed, ze toe te passen en te respecteren is beter! Het gaat ook om de gezondheid en het “welzijn” van het personeel!

Bovendien blijven veel problemen onopgelost! Veel vragen blijven onbeantwoord.

Enkele voorbeelden:

  1. Jullie zijn geen operatoren! Het gebruik van toepassingen die specifiek voor een contactcenter bestemd zijn, zoals LUCS, INFOFIN+, RONA-status, … kunnen niet zonder aanpassing.
  2. In de toekomst zal een unieke en persoonlijke code worden verstrekt voor de verschillende brieven van de FOD Financiën. Deze code leidt u naar de manager of een specifieke groep managers. Dit zal veel problemen oplossen! Alle tweedelijns gesprekken moeten worden doorverbonden naar een agent die deze code gebruikt. We begrijpen niet hoe dit nieuwe beheer van de telefonie zonder deze code kan worden geïmplementeerd. Dit is absurd!
  3. Welke oplossingen worden overwogen voor de specifieke problemen van Duitstalige agenten?
  4. Wat is de toekomst voor de huidige contact center?
  5. Zoals in sommige gevallen al is toegepast, en als onderdeel van een meer motiverende en positieve managementaanpak, waarom zouden we de medewerkers die zich bezighouden met telefonie niet “belonen”? Je inzetten is goed, een minimum terugkrijgen is ook goed.

We hebben de managers op 13 december ontmoet. Ze lijken zich geen zorgen te maken over wat zij beschouwen als kleine onvervolmaaktheden!

.

BINNENKORT BIJ DE AAFisc…

De overheid wenst, na het AAPATDOC en het AAII, dit systeem te implementeren bij het AAFISC.

.

EN WAT NU?

De overheid beweert uw ontevredenheid te hebben gehoord. Het is nu aan haar hier rekening mee te houden!

Blijf ons op de hoogte houden (per e-mail naar nuod.financien@telenet.be) van eventuele tekortkomingen of absurditeiten in het systeem, maar ook van eventuele geconstateerde verbeteringen.

.

IN DIT GEVAL ZAL, ZOALS ALTIJD, DE NUOD AAN UW ZIJDE STAAN!

VOOR EEN KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING AAN DE BURGERS!

VOOR DE VERBETERING VAN UW WERKOMSTANDIGHEDEN!