nuod No Comments

In het Laatste Nieuws van 2 december 2019 verscheen volgend artikel:

189 van de 51.600 ambtenaren ontslagen in acht jaar tijd

“Van de bijna 51.600 vastbenoemde federale ambtenaren zijn er in acht jaar tijd amper 189 ontslagen. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft opgevraagd bij de verschillende ministers. “Ofwel loopt alles perfect bij de federale overheid, ofwel zijn de regels te strikt.”

Op liefst 22 van de 43 federale administraties is tussen begin 2010 en eind 2017 geen énkele vastbenoemde ambtenaar ontslagen. Bij de overige administraties werden in die periode 189 mensen de laan uitgestuurd. Op een totaal van 51.593 statutaire personeelsleden komt dat neer op een ontslagpercentage van 0,37%.

Vastbenoemde ambtenaren kunnen dan ook slechts ontslagen worden in specifieke omstandigheden, na een tuchtregeling of na twee negatieve evaluaties. Wie toch de bons krijgt, kan bovendien naar de Raad van State trekken, die dan oordeelt of de procedure is nageleefd.

Niet meer van deze tijd, vindt Van Quickenborne. De wet die dat regelt, dateert uit 1937. “Ik ken geen enkel bedrijf met zulke strikte procedures. Contractuele tewerkstelling moet de standaard worden bij de federale overheid, net zoals we dat hebben afgesproken in het Vlaams regeerakkoord.”

Van de 189 ontslagen ambtenaren, werkten er 145 voor de FOD Financiën, met 22.000 krachten niet toevallig de grootste administratie. (SSL)”.

Het kan niet missen, de federale statutaire ambtenaren zijn weer maar eens de kop van jut. Het was te verwachten, de propaganda van de Vlaamse regering met betrekking tot de afschaffing van het ambtenarenstatuut wil men doortrekken naar de administraties van de federale overheid. “ Contractuele tewerkstelling moet standaard worden” een slogan waar bepaalde anti-ambtenarenpartijen mee trachten te scoren.

Toch wel opvallend dat het leeuwendeel van de ontslagen bij de FOD Financiën zijn gevallen en dat komt niet alleen omdat wij de grootste administratie zijn…

Met geen woord wordt er in het artikel gerept over de talrijke contractuele medewerkers bij de FOD Financiën die in de loop van 2017 zijn ontslagen wegens “te lang afwezig wegens ziekte”. Uiteraard stond deze reden niet vermeld op hun C 4. Eufemistisch klonk de verantwoording voor het ontslag : “De opeenvolging van uw talrijke afwezigheden van korte en lange duur heeft tot gevolg dat uw dienst gedesorganiseerd is. Het verhindert bovendien elke efficiënte planning van het werk binnen uw team”. Deze mensen werken toch ook voor de federale overheid.

In ieder geval de tendens is gezet. Wij blijven het volgen voor jullie.