nuod No Comments

Een paar veranderingen…

Op 22 mei 2024 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat het selectieproces en de kandidaatervaring wil verbeteren, de positie van preventieadviseurs versterken en de federale diensten een bijkomend instrument wil aanreiken om knelpuntfuncties in te vullen.

Meer specifiek gaat het om:

  • de toekenning van een vrijstelling aan kandidaten die reeds geslaagd zijn voor een gemeenschappelijke module van een voorgaande selectie
  • de toekenning van een vrijstelling aan contractuele personeelsleden voor een bijkomende proef bij een verlenging van hun overeenkomst. Voor de contractuelen die zich in de oude loopbaan bevinden en een statutaire stage starten, verzekert het ontwerp dat zij de geldelijke gevolgen van een eventuele bevordering in weddeschaal krijgen tijdens de stage
  • de mogelijkheid om van de kandidaten een nuttige ervaring te vragen in het kader van bevorderingsprocedures en mobiliteit
  • de mogelijkheid dat laureaten van een vergelijkende selectie bepaalde voorkeuren kunnen aangeven met het oog op hun aanwerving om op een gerichtere manier te solliciteren
  • de mogelijkheid om selecties te organiseren voor een jury van twee assessoren en de verlenging van de termijn om miniwerfreserves met laureaten van bijkomende proeven te raadplegen
  • de afschaffing van de regel over de valorisatie voor twee derden van diensten gepresteerd in de niveaus B, C en D bij indiensttredingen en bevorderingen naar het niveau A.
  • het invoeren van een beroepstermijn tegen de beslissing van de leidend ambtenaar rond de erkenning van de geldelijke anciënniteit bij indiensttredingen
  • de harmonisering van de geldelijke loopbaan van preventieadviseurs door hen een hogere weddeschaal toe te kennen verbonden aan de uitoefening van de functie.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 juni 2024.