nuod No Comments

Vanaf 2025?

Het koninklijk besluit van 13 maart 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2024.

Dit besluit neemt het principe van de fietsleasing op als een sociaal voordeel voor de personeelsleden van de federale overheid.

Personeelsleden kunnen gebruikmaken van de fietsleasing door hun eindejaarstoelage in te zetten.

Als alles loopt zoals voorzien, zullen personeelsleden in 2025 daartoe de kans krijgen. Maar vooraleer het zover is, moet het algemene kader nog verder uitgewerkt worden.

In principe zouden personeelsleden voor het eerst moeten worden uitgenodigd om ervoor te kiezen een budget op te zetten om te profiteren van de 2025-fietslease op uiterlijk 31 december 2024.

Zodra de regels zijn vastgelegd en er een partner is gekozen, krijgt iedere geïnteresseerde overheidsmedewerker:

  • eerst en vooral ter bevestiging de vraag voorgelegd of de eindejaarstoelage gebruikt mag worden voor de fietslease
  • de kans om zelf een fiets uit te kiezen – mogelijk omvat de fietslease ook bepaalde fietsaccessoires en het onderhoud van de fiets, dat is nu nog niet duidelijk.

Meer details in de komende maanden.