Syndicale premie: Let op: nieuw afleveradres

Dit is de procedure voor het opsturen van uw formulier:

Ter herinnering, de NUOD-Financiën heeft besloten deze premie (uit eigen middelen) te blijven uitbetalen aan onze leden die er aanspraak op maken.

Het staat elk lid uiteraard vrij geen aanspraak te maken op deze premie om bijvoorbeeld  een autonome vakbeweging te steunen.

Houd er rekening mee dat we het beheer van de NUOD syndicale premies centraliseren in onze kantoren in Zaventem. Gelieve enkel het volgende adres te gebruiken om uw formulier op te sturen:

NUOD – Sector Financiën, Romboutsstraat 1  bus 1/2  te 1932 Zaventem

Deze premie bedraagt 90 € voor een volledige jaarbijdrage.

Indien u deze wenst te ontvangen, nodigen wij u uit om ons uw formulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen en de volgende instructies van de autoriteit nauwgezet te respecteren:

✅     Enkel het origineel formulier mag ons worden bezorgd.

✅    Vergeet niet de datum, de handtekening en de vermelding Gelezen en goedgekeurd, evenals Uw bankrekeningnummer in de voorziene zone aan te brengen.

✅     Het formulier moet ons worden bezorgd voor 1 juli 2024.

✅     Adres: NUOD – Sector Financiën, Romboutsstraat 1  bus 1/2 te 1932 Zaventem.

❌     Formulieren die per e-mail of fax zijn verzonden, zijn niet geldig.

❌     Kopieën worden niet aanvaard.

Om van de volledige syndicale premie te genieten, is het noodzakelijk in orde te zijn met alle bijdragen. De eventuele regularisaties moeten in de loop van het eerste trimester van 2024 worden betaald.

De syndicale premie worden vóór 16 juli 2024 betaald.

OPGELET: Wij willen benadrukken dat de formulieren vóór 1 juli 2024 aan ons moeten worden toegezonden. Na deze datum kunnen wij u de premie niet meer betalen.