Het formulier voor de syndicale premie van 2022 valt weldra in de brievenbussen.

De NUOD-Financiën heeft besloten deze premie (uit eigen middelen) te blijven uitbetalen aan onze leden die er aanspraak op maken.

Het staat elk lid uiteraard vrij geen aanspraak te maken op deze premie om bijvoorbeeld een autonome vakbeweging te steunen.

Deze premie bedraagt 90 € voor een volledige jaarbijdrage.

Indien u deze wenst te ontvangen, nodigen wij u uit om ons uw formulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen en de volgende instructies nauwgezet te respecteren:

✍ Slechts één enkel adres: NUOD-Financiën, Koloniënstraat, 18-24, bus 4 te 1000 BRUSSEL

✅ Enkel het origineel formulier mag ons worden bezorgd

✅ Vergeet niet de datum, de handtekening en de vermelding Gelezen en goedgekeurd, evenals Uw bankrekeningnummer in de voorziene zone aan te brengen.

✅ Het formulier moet ons worden bezorgd voor 1 juli 2023.

✅ Adres: NUOD-Financiën, Koloniënstraat, 18-24, bus 4 te 1000 BRUSSEL

Formulieren die per e-mail of fax zijn verzonden, zijn niet geldig

Kopieën worden niet aanvaard

Om van de volledige syndicale premie te genieten, is het noodzakelijk in orde te zijn met alle bijdragen. De eventuele regularisaties moeten in de loop van het eerste trimester van 2023 worden betaald.

De syndicale premie worden vóór 10 juli 2023 betaald.

OPGELET: Wij willen benadrukken dat de formulieren vóór 1 juli 2023 aan ons moeten worden toegezonden. Na deze datum kunnen wij u de premie niet meer betalen.